Fietspad Herfte stap dichterbij

Zwolle – Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan Fietspad Herfte over te gaan. Hiermee komt het aanleggen van een fietspad dat aansluit op het bestaande pad dat door het waterretentiegebied Zalné, een stap dichterbij.

plankaart_fietspad_herfte_470.jpg

Er is voor het fietspad een apart bestemmingsplan opgesteld omdat bij het aanpassen van het bestemmingsplan Herfte – Zalné bleek dat dit niet binnen de wijzigingsbevoegdheid van de gemeente lag. Er is een strook van 6 meter breed nodig voor het aanleggen van het fietspad. De gemeente heeft hiervan 4 meter in eigendom. Aangezien ProRail geen bezwaar heeft tegen de aanleg van het fietspad wordt voor de overige 2 meter een bruikleen overeenkomst gesloten. Daarmee blijft de aanleg van het pad mogelijk. ProRail kan het pad wel blijven gebruiken om noodzakelijk onderhoud uit te kunnen voeren. Het bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd als de gemeenteraad heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.

Artikel delen:

Reageer