Duurzaam onderkomen vleermuizen op Hessenpoort II

Zwolle – Unieke oplossing voor beschermde diersoort. De voormalige boerderij aan Markteweg 9 op Hessenpoort II wordt ingericht als duurzame vleermuizenverblijfplaats. Uit een natuurtoets blijkt dat er vleermuizen verblijven in de voormalige boerderij aan de Nieuwleusenerdijk 16-18, die net als de boerderij aan de Markteweg al geruime tijd leeg staat.

De vleermuizen krijgen nu een beter en speciaal voor hen ingericht onderkomen aan de Markteweg, waardoor de boerderij aan de Nieuwleusenerdijk gesloopt kan worden. Deze kavel wordt dan uitgegeven als bedrijfsterrein. Vleermuizen zijn als beschermde diersoort opgenomen in de Flora- en Faunawet. Op Hessenpoort II komt met name de Gewone Dwergvleermuis voor en in mindere mate de Laatvlieger. Hun nieuwe verblijfplaats gaat onderdeel uitmaken van de nog aan te leggen ecologische zone, een natuurlijk ingericht gebied op Hessenpoort. De sloop van beide panden in kwestie was al eerder aanbesteed, maar werd uitgesteld vanwege de vleermuizen. Het pand aan de Nieuwleusenerdijk wordt zo snel mogelijk gesloopt. In het vroege voorjaar zal het nieuwe onderkomen van de vleermuizen klaar zijn. De financiën die geraamd zijn voor de sloop van Markteweg 9 worden nu gebruikt om het gebouw in te richten voor de komst van de vleermuizen.

Artikel delen:
Reacties 9
 1. Ik denk wel dat die vleermuizen bezwaar gaan indienen.Misschien niet tegen hun verplichte verhuizing maar wel vanwege het plaatsen van de acht vleermuizengehakt molens langs de spoorbaan.


  ⚠️ Meld

 2. illigale kap?!?!?
  Tjalling….nieuws: Ronald Revenberg (PvdA) heeft natuurlijk woord gehouden. Ook een toevoeging eigen tekst:

  Beste Dick,

  Inmiddels is het weer enige weken later. Ik heb de wethouder hierover aangesproken. Hij gaf te kennen dat hij (ambtelijk) in gesprek is met de provincie over het hoe en waarom, maar vooral de herplant. Doordat er voor het provinciale beleid andere regels gelden dan voor het gemeentelijke beleid, als het om de kap van bomen gaat, duurt e.e.a. erg lang.

  De provincie stelt zich op het standpunt dat zij wettelijk in het gelijk staan, en de gemeente verwijt de provincie dat zij alles zonder overleg met de gemeente doen.

  ——Ik bewaar dat laatste even want ik weet niet of dat wel op het weblog mag….

  met groet,
  Ronald  ⚠️ Meld

 3. Het zal mij benieuwen wat hiet uit komt.
  Misschien dat Ronald zich ook kan inspannen om de eendenkooi in Hessenpoort (een mooi stukje natuurgebied)kan redden uit de handen van de blokendozen bouwers.
  Dit stukje natuur met oude bomen zou erg mooi in te passen zijn in dit toch al kaalgekapte en van oerlijke damwandschuren voorziene gebied.  ⚠️ Meld

 4. Los van het nadeel van verlies aan uitgeefbaar terrein, is de eendenkooi dan geheel losgemaakt van zijn historische en landschappelijke context. Een eendenkooi hoort in een stil landelijk gebied, ver van wegen en bebouwing. Dat specifieke karakter van een eendenkooi zou geweld worden aangedaan

  Het specifieke karakter van de eendenkooi wordt dus geen geweld aangedaan als ze het met een bulldozer platwalsen.>:(


  ⚠️ Meld

 5. Oeps Tjalling,

  Gelet hierop is er uiteindelijk voor gekozen om de eendenkooi niet te sparen, en de ecologische compensatie te zoeken in een aanéénsluitende moerasachtige ecologische zone langs de Steenwetering.

  Niet sparen maar compensatie….

  Maar de reden lijkt toch redelijk, voor mij als leek:

  Los van het nadeel van verlies aan uitgeefbaar terrein, is de eendenkooi dan geheel losgemaakt van zijn historische en landschappelijke context. Een eendenkooi hoort in een stil landelijk gebied, ver van wegen en bebouwing. Dat specifieke karakter van een eendenkooi zou geweld worden aangedaan. Tenslotte bleek bij nadere beschouwing dat de kooi er slecht aan toe is. De ecologische en landschappelijke waarden zijn nauwelijks meer aanwezig.  ⚠️ Meld

 6. Ach Dick,
  Klankborden wijkoverleg vergaderingen met inspraak voor de bewoners allemaal larie koek!!
  Ze geven je de indruk dat je mening meetelt in de besluitvorming maar het is gewoon volksverlakkerij.
  Alles staat al vast.Zo ook de komst van die mege windmolens.Er zijn duizenden handtekeningen verzameld van buurtbewoners tegen de komst van deze molens hier.Er zijn diverse vergaderingen en bijeenkomsten geweest.Er zijn veel zienswijzen ingediend maar ze stomen gewoon door.
  De gemeente hangt een planschade claim van enkele miljoenen boven het hoofd. 65 prcelen zullen met een waarde vermindering van gemiddeld 15% te maken krijgen.Onroerend goed met een gemiddelde waarde van 400,000 euro per perceel.Dat gaat de gemeente ruim 3.5 miljoen euro kosten.Geld dat alle Zwollenaren moeten opbrengen.
  Maar luisteren doen ze niet.Ze stampen gewoon door.
  http://www.youtube.com/watch?v=1K8YakuD56c


  ⚠️ Meld

Reageer