Gemeente controleert zorgaanbieders

Zwolle –  De gemeente Zwolle heeft bijna alle acht huidige zorgaanbieders opnieuw geselecteerd om met ingang van 1 januari 2010 hulp bij het huishouden aan te bieden. Dit in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het feit dat bijna alle huidige contractpartijen weer hebben ingeschreven en zijn geselecteerd, ervaart de gemeente als positief in de (bestaande) relatie tussen opdrachtgever (gemeente Zwolle) en opdrachtnemer (zorgaanbieder). Verantwoordelijk wethouder Erik Dannenberg: “De uitslag van de aanbesteding betekent dat cliënten veelal bij hun huidige zorgaanbieder kunnen blijven en hun eigen hulp kunnen houden. Dit voorkomt veel onrust en onzekerheid.”
 
Van de huidige zorgaanbieders heeft Verian als enige besloten af te zien van inschrijving. THN/Icare gaat in de nieuwe contractperiode verder als onderaannemer van TSN. Er zijn twee nieuwkomers: T-zorg en Buurtdiensten. T-zorg is een bedrijfsonderdeel van CSU Total Care B.V. Buurtdiensten richt zich op diensten en zorgverlening op buurt en wijkniveau. De gemeente is blij met de komst van de twee nieuwkomers, omdat het een verbreding van het aanbod van zorgaanbieders, zoals buurtzorg, betekent.

Bij het sluiten van de offertetermijn op 9 september hebben negen zorgaanbieders een offerte ingediend. De kwaliteit van de offertes is sterk verbeterd vergeleken met de vorige aanbestedingsronde in 2007. De gemeente heeft de indruk dat de zorgaanbieders nu beter zijn ingespeeld op de essentie van de Wmo en de rol van de gemeente hierin.
Aan de kwaliteitseisen is dit keer een zwaarder accent toegekend dan bij de vorige inkoopronde in 2007. De prijs/kwaliteitweging is 30/70 procent en was in 2007 40 /60 procent. Er is bij de beoordeling rekening gehouden met diverse aspecten, waaronder de vakbekwaamheid en deskundigheid van de in te zetten medewerkers en de economische en financiële draagkracht van de aanbieder. Ook is er gekeken naar de wijze waarop aanbieders zoveel mogelijk een vaste hulp inzetten en de vervanging kunnen regelen van medewerkers bij ziekte/vakantie. Daarnaast zijn ten opzichte van de vorige aanbesteding twee nieuwe aspecten toegevoegd. Het gaat hierbij om een plan van aanpak in het kader van Social Return on Investment. Dat wil zeggen de bereidheid om leer/werktrajecten aan te bieden voor werkzoekenden met een uitkering. Ook is rekening gehouden met de wijze waarop de zorgaanbieder actief wil participeren in een buurtnetwerk van zorg- en welzijnsorganisaties, huisartsen en mantelzorgers.
 
Zorgaanbieders
De zorgaanbieders die straks huishoudelijke taken gaan overnemen zijn: Beeuwkes, Carinova, Zwols Zorg Consortium, TSN, Tzorg, De Nieuwe Zorg Thuis, Residentiële & Ambulante Zorg (RAZ) en Friese Wouden. De organisaties die het huishouden gaan organiseren, huishoudelijke activiteiten en ondersteuning in crisissituaties gaan aanbieden zijn: Carinova, Beeuwkes, Zwolse Zorg Consortium, TSN, Buurtdiensten, De Nieuwe Zorg thuis, Friese Wouden en Residentiele en Ambulante Zorg (RAZ).
 
Het besluit om een nieuwe aanbesteding te starten is gebaseerd op twee motieven. Allereerst wordt op 1 januari 2010 een wetswijziging bij de Wmo ingevoerd. Dit houdt in dat zorgaanbieders alleen een hulp in loondienst mogen inzetten en geen (goedkopere) alfahulpen. Ten tweede is als gevolg van de verwachte prijsstijging voor hulp bij het huishouden en door het aflopen van de huidige raamovereenkomsten, met ingang van 2010, gekozen voor een nieuw inkoopronde voor hulp bij het huishouden.
 
Na de definitieve gunning (halverwege oktober) worden cliënten uitvoerig geïnformeerd over de uitslag van de aanbesteding en de eventuele gevolgen voor hun persoonlijke situatie.

Artikel delen:

Reageer