Mogelijk blindgangers onder Trapjeswijk en Muziekwijk

Zwolle – De gemeente Zwolle sluit niet uit dat er onder de Trapjeswijk en Muziekwijk (Holtenbroek) drie of vier blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog liggen. Van de veertig bommen die in 1944 gevallen zijn, zouden er in theorie ongeveer drie tot vier blindgangers in de bodem kunnen liggen. Het vermoeden komt voort uit onderzoek dat is gedaan naar de aanwezigheid van munitie en wapens in de Zwolse wateren. Als er blindgangers (bommen die niet zijn afgegaan) liggen, liggen ze op 1 tot 8,5 meter diep in de grond, gemeten vanaf het huidige maaiveld. Er is geen enkel risico dat de bommen spontaan ontploffen. De bewoners wordt geadviseerd niet dieper dan een meter te graven binnen het verdachte gebied totdat er meer duidelijkheid is. Zij zijn per brief op de hoogte gesteld en kunnen maandag 5 oktober vanaf 19.00 uur in het wijkcentrum Holtenbroek terecht voor meer informatie en het stellen van vragen.

Woningbouwcorporatie SWZ stopt voorlopig met de grondwerkzaamheden in de Trapjeswijk. Het gaat dan om de sloop en aanleg van funderingen, het leggen van kabels en heien. Het slopen van de bovengrondse opstallen kan gewoon doorgaan. Voordat er verder gebouwd wordt aan de nieuwe Trapjeswijk, wordt binnen het gebied een onderzoek gehouden. Dit onderzoek heeft als doel om de eventuele bommen op te sporen. Tijdens het baggeren van de stadsgracht nabij de Diezerkade zijn er munitie en wapens uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. De gemeente heeft een gespecialiseerd adviesbureau opdracht gegeven verder te onderzoeken waar mogelijk nog meer munitie en wapens in de waterbodem zou kunnen liggen. Tijdens dit onderzoek zijn er luchtfoto’s gevonden waarop te zien is dat het gebied waar nu de huidige Trapjeswijk en de Muziekwijk ligt, gebombardeerd is.  

Uit het onderzoek is gebleken dat de weilanden waar later Holtenbroek op is gebouwd, op 29 oktober 1944 zijn gebombardeerd. Er zijn ongeveer 40 bommen gevallen, waarvan er volgens de luchtfoto 31 zijn ontploft ter hoogte van de locatie waar nu de (gedeeltelijk gesloopte) Trapjeswijk en de Muziekwijk liggen en zes buiten dit gebied. Uit de documenten is op te maken dat het doelwit de IJsselbrug en de naastgelegen spoorbrug was. Door bepaalde omstandigheden, vermoedelijk zware bewolking, navigatiefouten en vergissing bij het aanzien van de oude brug in de rijksweg voor de brug over de IJssel, heeft een aantal piloten het doelwit niet goed kunnen zien en zijn de bommen daardoor in dit gebied terechtgekomen.

Artikel delen:

Reageer