Wijkplatform Binnenstad

Zwolle – ‘Wijkwethouder’ Henk Jan Meijer nodigt bewoners in de binnenstad van harte uit voor het wijkplatform Binnenstad. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 oktober aanstaande in het Refter, aan het Bethlehems Kerkplein 35-1. De vergadering begint om 20.00 uur. Zoals bij voorgaande bijeenkomsten is er gekozen voor een combinatie van een wijkplatform en een informatiemarkt. Op die manier wordt er tegemoet gekomen aan de wens van bewoners om meer informatie te krijgen over ontwikkelingen in de binnenstad. De informatiemarkt is zowel voorafgaand als aansluitend aan het wijkplatform te bezoeken voor informatie en vragen over actuele zaken in de binnenstad. Het wijkplatform vindt plaats van 20.00 tot 21.30 uur. Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten van het Buurt voor Buurt onderzoek gepresenteerd. Daarnaast geeft beleidsadviseur Syb Tjepkema een toelichting op het bezoekersparkeren in de binnenstad.

De informatiemarkt opent om 19.00 uur en gaat na het wijkplatform door tot ongeveer 22.30 uur. Op de informatiemarkt is onder andere informatie te verkrijgen over het verkeerscirculatieplan tijdens de werkzaamheden aan de Praubstraat en de Sassenstraat, de Rodetorenbrug, de bankenlocatie aan de Melkmarkt en de aanpak van graffiti in de binnenstad. Daarnaast is er informatie te vinden over de herinrichting van verschillende straten in de binnenstad, Noordereiland, openbare orde en veiligheid (de wijkagent is hiervoor aanwezig) en is er een totaaloverzicht van alle gerealiseerde projecten van het ontwikkelingsprogramma binnenstad. 

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via Telefonisch Servicecentrum (TSC) op telefoonnummer 14038. De data en verslagen van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op www.zwolsewijken.nl.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer