Onderzoeksresultaten Evaluatie Raadsplein

Zwolle – Het Raadsplein, de nieuwe vergaderstructuur van de gemeenteraad, is voldoende in zijn opzet geslaagd. Een aantal verbeterslagen is echter wel noodzakelijk. Dit blijkt uit een onderzoek dat de gemeenteraad heeft laten uitvoeren om het Raadsplein te evalueren. De onderzoeksresultaten zijn vanaf morgen te vinden op www.gemeenteraadzwolle.nl .

De gemeenteraad werkt nu een jaar met het Raadsplein en wilde de nieuwe vergaderstructuur na ongeveer een jaar evalueren. Voor het onderzoek is een enquête uitgezet onder deelnemers aan het Raadsplein en andere direct betrokkenen. Onder andere raadsleden en directieleden, maar ook burgers die inspreker waren bij één of meer vergaderingen. Daarnaast zijn diepte-interviews gehouden en een groepsgesprek met insprekende burgers en organisaties.

De gemeenteraad heeft de onderzoekresultaten op 25 september tijdens een raadsretraite besproken. Aan de hand van de uitkomsten van deze bijeenkomst en de onderzoeksresultaten stelt de raadsgriffie een beslisnota op met concrete verbeterpunten. De gemeenteraad bespreekt deze nota begin volgend jaar tijdens het Raadsplein. Met ingang van de nieuwe raadsperiode in maart 2010 gaat de gemeenteraad dan in de aangepaste opzet vergaderen.

De gemeenteraad heeft ook een onderzoek laten uitvoeren naar de bekendheid en het imago van de gemeenteraad. De resultaten hiervan zijn aan het eind van dit jaar bekend Dit onderzoek vindt sinds 2004 eens in de twee of drie jaar plaats. De gemeenteraad gebruikt de onderzoeksresultaten om te kijken of en hoe ze de communicatie met de burgers kan verbeteren. 

Artikel delen:

Reageer