Vragen VVD en fractie Kistemaker over Het Anker

Zwolle – Naar aan leiding van de brief die het Stichtingsbestuur Het Anker, Wijkvereniging WVF en diverse verenigingen van Westenholte hebben verstuurd aan het college van B. en W. heeft de VVD Zwolle en de Fractie Kistemaker een aantal vragen voor het college.

In deze brief worden nogmaals dringende argumenten genoemd die pleiten voor verplaatsing en vernieuwing van het gebouw Het Anker. Daarnaast wordt een beroep op uw college gedaan om initiatieven te ontplooien voor realisatie van een geschikte accommodatie, waarbij het stichtingsbestuur van Het Anker en de wijkvereniging aangeven open te staan voor een gesprek. De VVD Zwolle en de Fractie Kistemaker maken uit deze brief op dat er tot op heden nog geen enkel initiatief vanuit het college is ondernomen om te praten over de realisatie van een ‘Nieuw Anker’ nadat het college heeft besloten af te zien van de realisatie van nieuwbouwwoningen op de IJsbaan. Dit bevreemdt de fracties van de VVD Zwolle en Kistemaker, omdat al op 15 juni 2009 mondeling is gevraagd om snel een gesprek aan te gaan met de partijen in Westenholte om de ontstane situatie te bespreken en meer duidelijkheid te geven over de toekomst van het Wijkontmoetingscentrum Het Anker. 
 
Op dit moment dreigt er een situatie te ontstaan waarbij het huidige wijkontmoetingscentrum kampt met problemen zoals groot achterstallig binnen- en buitenonderhoud, een ontoereikende sportzaal en een overlastsituatie op het gebied van parkeren door de ligging midden in de wijk. De eerder geplande nieuwbouw in de Noordschil lost deze problemen op en biedt tegelijkertijd extra voordelen zoals de centrale ligging tussen Westenholte en Stadshagen, extra sportvoorzieningen voor basisscholen en extra ruimte voor de toenemende activiteiten van de verenigingen in de wijk.
 
De VVD Zwolle en de Fractie Kistemaker hebben daarom de volgende vragen:
 
1.    Welke initiatieven heeft uw college in de afgelopen periode ondernomen om met de betrokken partijen rondom het Wijkontmoetingscentrum ‘Het Anker’ in gesprek te gaan
2.    Bent u nog steeds voornemens om na te gaan om het oorspronkelijke plan om ‘Het Anker’ te verplaatsen naar de Noordschil als uitgangspunt te nemen
3.    Op welke manier weegt u hierin de argumenten die door de verschillende betrokken partijen worden aangedragen
4.    Wat zijn de mogelijkheden om verplaatsing en nieuwbouw van ‘Het Anker’  financieel mogelijk te maken
5.    Op welke termijn kan de raad hierover een voorstel verwachten
 

 

Artikel delen:
Reacties 15
 1. volgens mij laten ze hier een enorme kans liggen.Het Anker op die plaats herbouwen waarvoor de grond al gereserveerd was,betekend immers ook 1 of 2 sporthallen voor zowel Westenholte maar zeker ook voor stadshagen.In deze wijk las ik gisteren is een enorme vraag voor ruimte van de basketbalvereniging.Alle verenigingen in Westenholte (dat zijn geen kleine) zoals volleybal autowas die nu overal verspreidt in Zwolle zitten wegens ruimte gebrek.Muziekvereniging Exselsior met meer dan 100 jeugdleden,waar vind je nog zoiets??Scolen in Westenholte en Stadshagen die er gebruik van kunnen maken.Zo kan nog wel even doorgaan.De ruimte is gereserveerd,als het oude Anker gesloopt wordt kunnen er nog een heel aantal mooie woningen gebouwd worden waar dan ook nog weer door grondverkoop geld uit gehaald kan worden.Dus niet langer kletsen maar doen.


  ⚠️ Meld

 2. zoete lieve gerritje
  Ik begrijp de wensen helemaal. Zeker ook vanuit het perspectief van de versterking van de wijk Westenholte.
  Maar.
  Mijn verantwoordelijkheid reikt verder dan Westenholte. Elders in de stad zijn er ook zeer begrijpelijke wensen. We hebben 1 budget en we moeten keuzes maken.
  Daar komt nog een belangrijke factor bij: bezuinigen.
  De raad heeft al afgesproken dat we 8 miljoen gaan bezuinigen in 2010 en daar komen nog eens vele miljoenen bij omdat het rijk gaat korten op het gemeentefonds. Ik heb bedragen gehoord van 20 miljoen.
  Dan is de slotopmerking van Wichert mij even te gemakkelijk: niet langer kletsen maar doen. Het zou helpen Wichert, als je een financiele dekking aanreikt.


  ⚠️ Meld

 3. Beste John,
  Misschien hadden een paar bruggen minder de eerste financiele aanzet kunnen geven.
  Of moet er eerst een bekende project ontwikkelaar komen?
  Het is maar waar je belangen liggen.


  ⚠️ Meld

 4. John ik snap de moeilijke positie natuurlijk ook wel,maar ook jij weet dat er al heel veerre besprekingen waren over een nieuw Anker,of het 1 of 2 sportzalen kreeg e.d.Nu het zo aan de orde is dat ook vele kleine verenigingen ruimte gebrek hebben,nu er gepraat wordt over de Sportpaleizen die aan de boulevard verschijnen,nu er gepraat wordt over de verpaupering van andere sportparken b.v Urksteeg,nu er gepraat wordt over fusies van Hockey clubs enz enz.Is het dan niet aan te raden dat de grond die de gemeente al had gereserveerd gebruikt gaat worden??dat dan ook het geld wat uit de verkoop van het oude Anker gebruikt wordt,daar kunnen dan zeker 14 huizen gebouwd worden.Dit is allemaal te mooi gedacht zeker en vooral te eenvoudig.Ik zit niet in de raad dus vraag mij niet om een oplossing waar het geld weg moet komen,heb vandaag maar 3 euro aan pompoenen verkocht,dus dat schiet ook niet op


  ⚠️ Meld

 5. @John, Er is al jaren bezuinigd op het Anker, gezien de deplorabele staat ervan. Wat dat betreft heeft Westenholte z’n steentje al aardig bijgedragen. Westenholte is een van de weinige wijken waar het verenigingsleven nog volop bloeit. Dat lijkt me toch ook de moeite waard om te behouden. Zodra er grote projecten aan de orde zijn doet de gemeente niet moeilijk. Op de Voorsterpoort moeten misschien wel miljoenen worden toegelegd. 2 miljoen uitgeven voor twee onnodige bruggen, de raad heeft er geen probleem mee. Maar als Zwolle iets moet doen voor de gewone mensen, zodat ze fatsoenlijk kunnen sporten of musiceren dan is er ineens geen geld. Het gaat dus inderdaad over keuzes maken. En wat betreft zou de CU zich ook eens meer kunnen richten op hun naasten dan steeds maar weer achter projectontwikkelaars en grootwinkelbedrijven aanhollen, die onder het mom van “economische ontwikkeling” gouden bergen beloven maar als puntje bij paaltje komt hun handje bij de gemeente ophouden.


  ⚠️ Meld

 6. Juist F.Anders. doordat er al zolang over een nieuw Anker wordt gepraat is er niets meer gedaan de laatste jaren ,terwiijl er miljoenen zijn gestoken in andere wijkgebouwen.De verenigingen houden nu nog veel jongeren van de straat maar hoe lang nog??En hoe kun je nog beter een soort samensmelting in gang brengen tussen westenholte en Stadshagen.Ik zie bij
  VV WVF hoeveel jeugd er voetbalt en samen sta je dan toch veel sterker,er is meer kader er zijn meer vrijwilligers enz.Het Anker is niet meer van deze tijd.


  ⚠️ Meld

 7. nou, nou
  Ik stel voor op basis van argumenten met elkaar de verbale degens te kruisen. IK kan dan weinig met uitspraken als achter projectontwikkelaars aanhollen. Wij hebben onze overwegingen bij de brug gegeven en die hebben niets te maken met achter wie dan ook aanlopen.
  Je kunt ook niet zomaar verschillende budgetten met elkaar vergelijken. Zo werkt het niet.
  Ik ben het met iedereen eens, die zegt dat Westenholte wel een injectie kan gebruiken. Ik zeg niets toe, maar zal in de fractie wel aandacht vragen voor deze situatie. Het grootste probleem is het geld.


  ⚠️ Meld

 8. Keuzes maken
  @John, je weet best dat “aanhollen” overdrachtelijk bedoeld is. Bij de “gewone burger” ontstaat de indruk dat als het bv om Ikea gaat er miljoenen klaarliggen voor infrastructuur e.d. Ook de bruggendiscussie was een typisch voorbeeld van projectontwikkelaars faciliteren met gemeenschapsgeld. Daar was geen budget voor, maar wordt betaald uit de grondexploitatie. Maar als er in dit geval concreet iets voor de “gewone burger” gedaan moet worden, moeten de kruimels worden opgeveegd (ook overdrachtelijk bedoeld overigens). Die budgetten gaan ook over keuzes maken en prioriteiten stellen. Die keuzes en die prioriteiten zijn voor de kiezer niet altijd transparant. Ja, als de verkiezingen eraan komen zijn er ronkende partijprogramma’s maar als eenmaal het pluche bezet is zie je daar in de praktijk weinig van terug.  ⚠️ Meld

 9. John je wordt een echte ridder :de verbale degens kruisen,maar vooral de opmerking dat Westenholte wel een injectie kan gebruiken uit jou mond vind ik ridderlijk.Jou fraktiegenote Dickie van Gijssel zal het helemaal met je eens zijn want zij is een trouw bezoekster van het wijkplatform en alles wat met Westenholte te maken heeft.Komt misschien wel dat er veel C.U stemmers zijn daar in dat mooie dorp


  ⚠️ Meld

 10. Wat is het belangrijkste punt nu dan, dat het te lang duurt? Het voornemen van het college was toch duidelijk? Men wilde ??Het Anker?? immers verplaatsen naar de Noordschil, da’s toch uitgesproken?

  Trudy gaat voor Westenholte, Swollwacht ook. Heeft ook met het wonen in de van oudsher geliefde wijk te maken. Geloof echter niet dat de andere partijen Westenholte laten zitten. Zo ja, welke dan?


  ⚠️ Meld

 11. de tijd zal het leren Dick,trouwens vergeet de VVD niet ,die is de laatste jaren erg betrokken bij alle problemen in Westenholte.Ze hebben laatst nog een fraktievergadering in Het Anker gehouden om daar mensen uit te nodigen,zoals ondergetekende om alle problemen in kaart te brengen.Ik heb ze gelukkig heel wat bij kunnen praten.  ⚠️ Meld

 12. Het zou mooi zijn als de partijen in de raad er voor de hele stad zaten. Ze zouden dan de taken wat kunnen verdelen over de hele stad. Al weet iedereen dat Berkum bijvoorbeeld enorm veel heeft (gehad) aan de CDA-ers (in ruste) die daar in ruim vertegenwoordigd zijn. LWL richt zich ook vooral op die wijk, als ik hun site en forum eens bekijk. Maar de gemeenteraad zit er ook niet voor 1 bepaalde wijk….ze zitten er omdat de voor de hele stad geldende uitslag dat heeft bepaald. Natuurlijk zijn er mensen die met voorkeurstemmen in de raad komen. Die dienen dan hun doelgroep blijkbaar te vertegenwoordigen. Denk dat er maar een stuk of 300 voorkeurstemmen nodig zijn wichert……dat moet jou toch ook wel lukken?


  ⚠️ Meld

 13. VVD en Swollwacht werken so wie so al veel samen. Nu Trudy dus ook. René de H en Willam D vroegen me toen ook gebroederlijk om in die knip-klankbordgroep te gaan zitten. Waar ze zelf blijkbaar niemand voor hadden.


  ⚠️ Meld

 14. knip-klanken is toch wel wat voor jou Dick en dat VVD en Swollwacht samen veel doen,ligt dat niet een beetje aan het feit dat ze beiden in de oppositie zitten??Alhoewel als ik eerlijk ben vind ik die Rene De Heer een klasbak,als er geen Swollwacht was wist ik het wel.Maar ja ik heb nog steeds de hoop op een grote Zwolse Partij,daar zou ik heel graag voor in de burgerraad willen zitten,maar 300 stemmen is erg veel Dick,want jij stemt niet op mij.


  ⚠️ Meld

 15. Nee joh, had al 2x een gemeenteraadslid langs gehad. Tijdens de bomvolle vergadering werd mijn zo kort mogelijke vraag gewoon tot 5 genegeerd. De vraag was “Maar wat kunnen we er nog tegen doen?”…Peter Pot. Iemand (hier ook wel bekend en ik) wonden ons verschrikkelijk op. Het was duidelijk dat er nixxx meer aan gedaan kon worden. Er zat een zaal vol ongeloof toe te kijken. En later was er nog een vergadering toen zat er ineens allemaal volk dat voor de knip was…..van de straat die zgn gedupeerd zou worden als het hersteld zou worden. Stank-, lawaai-, auto- en milieuhinder etc….Kansloos. Ze leken opgetrommeld en het leed leek geschied. Heb alles geprobeerd via verantwoordelijke instanties….een politie-agent, een wijkmanager, mensen langs gehad etc. Heb het een paar maand geleden ook tegen Freddy gezegd: hier is nixxx meer aan te doen. Nou ja, voordeel is dat we een echte fietswijk hebben. Nadeel dat de beurs en het milieu extra aangetast worden door de vele korte ritjes die noodzakelijkerwijs met de auto moeten.

  Heb hier nog een krantenkop hangen– “Berlijnse muur” irriteert– En een ander artikel “Klaagzang knelpunt Stadshagen houdt aan”. Tja, verder goed te spreken over onze mooie wijk.

  SGP en SP zitten ook beiden in de opossitie Wichert, daar doen jullie toch ook niet veel mee. Denk dat je elkaar goed ligt. Mag, ieder zijn voorkeur; de mijne is het niet. Maar dat hoeft gelukkig ook niet.
  😀 Nee, Swollwacht is ook niet mijn partij. Maar 300 stemmers gaat jou wel lukken. Je loopt verdorie al zo lang in het mooie Zwolle rond.  ⚠️ Meld

Reageer