Tevredenheid alcoholadvies GGD IJsselland

Zwolle – GGD IJsselland startte vorig jaar na de herfstvakantie met een nieuw protocol ‘PGO alcoholadvies’ voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Sinds de officiële start van het protocol op 1 januari 2009, maakt het onderwerp alcohol structureel deel uit van de zogenaamde Preventieve Gezondheidsonderzoeken (PGO’s), die GGD IJsselland uitvoert op alle scholen in de regio.

 logos.jpg

Nu een jaar later en in verband met de campagneweek Minder Drank Meer Scoren die maandag 12 oktober begint, is het tijd om de positieve balans op te maken. Zowel bij de GGD als bij de ‘gebruikers’ is er namelijk tevredenheid. De rol van de GGD richt zicht met name op het vroeger en vaker bewust maken van de risico’s van overmatig en vroegtijdig alcoholgebruik door jongeren. Het belang hiervan blijkt maar weer eens uit recent onderzoek van Universiteit Utrecht in samenwerking met het Trimbos-instituut (PAS-onderzoek, 2009). Daaruit blijkt dat het alcoholgebruik van jongeren alleen uitgesteld kan worden wanneer zowel jongeren als hun ouders worden geïnformeerd over hoe en waarom jongeren geen alcohol zouden moeten drinken.

Door de medewerkers Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland worden er PGO’s gehouden in de groepen 2 en 7 van de basisschool en klas 2 van het Voorgezet Onderwijs. In de basisschoolgroepen is ook een ouder aanwezig. Sinds vorig jaar is aan de PGO’s van groep 7 en klas 2 het ‘PGO alcoholadvies’ toegevoegd. Tijdens het PGO met de verpleegkundige of arts, wordt aan iedere leerling gevraagd of hij / zij wel eens alcohol heeft gedronken en wordt een advies gegeven. Tijdens het advies wordt er gebruik gemaakt van een hersenscan, omdat het risico voor de hersenen in dit advies centraal staat. Naast een mondeling advies is er schriftelijke informatie. De betrokken medewerkers Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland hebben extra bijscholing gehad om een goed alcoholadvies te kunnen geven.

Een jaar na de introductie kan GGD IJsselland tevreden zijn over het ‘PGO alcoholadvies’. Leerkrachten en leerlingen, maar ook de eigen medewerkers Jeugdgezondheidszorg zijn positief over de werkwijze. Vroeger lieten veel ouders hun kinderen thuis af en toe wat drinken om ze te laten wennen. Maar in gesprekken merken de medewerkers van GGD IJsselland een ommekeer in het denken daarover. Daarnaast zijn ouders positief ’: “Mijn zoontje zei tegen de verpleegkundige: “Begin jij nu ook al over alcohol, papa heeft me al zo vaak verteld dat dat niet goed voor me is”. Ja, dan moet je wel even lachen. Maar persoonlijk vind ik dat er niet genoeg gewaarschuwd kan worden over de gevaren van alcohol drinken op jonge leeftijd”, aldus een vader.

Geeske Roos, contactambtenaar alcoholmatiging van de gemeente Hardenberg zegt het volgende: “Ik hoor van ouders uit ons peerproject een grote tevredenheid over de aandacht voor alcoholmatiging in het preventief gezondheidsonderzoek jeugd. Ze zijn er echt verrast door. En voelen zich gesteund dat alle ouders benaderd worden met informatie over hersenschade door het drinken van alcohol op jonge leeftijd. Zo voelen zij zich niet alleen staan in de strijd tegen drankgebruik van jonge kinderen.”

Het ‘PGO alcoholadvies’ maakt deel uit van het regionale alcoholmatigingsprogramma Minder Drank Meer Scoren. In de week van 12 oktober is er een actieweek. Tijdens deze actieweek wil GGD IJsselland benadrukken dat jongeren onder de 16 jaar nog niet moeten beginnen met drinken. Alcohol drinken is namelijk ongezond voor de ontwikkeling van kinderen. En als kinderen eenmaal begonnen zijn met drinken, is het voor ouders erg moeilijk dat nog terug te draaien, zo weet GGD IJsselland uit ervaring.  

Artikel delen: