SWO-Zwolle zoekt extra vrijwilligers

Zwolle – Stichting Welzijn Ouderen Zwolle coördineert de service Thuisadministratie. Deze service biedt ondersteuning voor ouderen die moeite hebben met hun administratie. Het gaat daarbij om hulp bij het op orde brengen van de administratie en het bijhouden hiervan. Dit werk wordt gedaan door goed opgeleide vrijwilligers. De afgelopen jaren is het aantal cliënten ven Thuisadministratie gestaag gegroeid. Naar aanleiding van de toenemende vraag start SWO-Zwolle op 12 november een training voor nieuwe vrijwilligers. Stichting Welzijn Ouderen Zwolle is weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers die goed zijn in administratieve werkzaamheden en die het leuk vinden om senioren te helpen met hun administratie.

Vrijwilligers van de dienst Thuisadministratie bieden (structurele) ondersteuning aan senioren bij hun administratie. De ondersteuning bestaat uit een regelmatig bezoek van een vrijwilliger aan een cliënt. Het werk bestaat er uit dat samen met de cliënt de post wordt doorgenomen en er wordt besproken wat er geregeld en uitgezocht moet worden. Er zijn inmiddels dertig vrijwilligers actief voor thuisadministratie. Nieuwe vrijwilligers starten met een training van vijf dagdelen. De deskundigheid wordt vervolgens op peil gehouden door middel van themabijeenkomsten. Daarbij wordt ook onderling ervaring uitgewisseld.

Artikel delen:

Reageer