N340 verdeelt commissie

Zwolle – Er is gisteren nog geen duidelijkheid gekomen over het lot van de N340 tussen Zwolle en Ommen. De Statencommissie Economie, mobiliteit en bestuur vergaderde gisteren over de verschillende varianten. Volgende week woensdag hakken Provinciale Staten de knoop door. Tientallen omwonenden van de N340 kwamen naar Zwolle om de vergadering van de commissie bij te wonen en acht daarvan maakten gebruik van het inspreekrecht. Vitens, Transport en Logistiek Nederland, de NMO en verschillende bewonersgroepen uit Witharen en het Vechtdal pleitten ófwel voor de noordelijke variant, of voor de opwaardering van het huidige tracé.

De provinciale politiek liet eenzelfde verdeeldheid zien. De partijen roemden unaniem het proces en de grote inzet van de bewoners in het gebied. “Met respect voor elkaars mening en positie” aldus de voorzitter van de commissie EMB, Jack Blom “Maar hoe de uitslag ook uitvalt, er zullen in dit lastige dossier altijd ‘verliezers’ zijn” CDA en ChristenUnie maakten gisteren hun standpunt nog niet bekend. Groen Links en de PvdA neigen naar het oplossen van knelpunten op het huidige tracé, waarbij de snelheidslimiet op 80 km. zou moeten blijven. De SP fractie was niet vertegenwoordigd wegens ziekte van de commissieleden. Solidara en de VVD lijken voorstanders van de noordelijke variant. De SGP neigt naar het ‘combinatiealternatief’ waarbij de huidige weg naar tweebaans 100 km. gaat, met gedeelten vierbaans tussen Zwolle en Dalfsen en Varsen en de aansluiting op de N36. De Statenfracties hebben nog een week de tijd om zich te beraden op hun standpunt.

De vergadering van Provinciale Staten van 14 oktober begint om 18.00 uur. Naar verwachting wordt de Structuurvisie N340 aan het begin van de vergadering besproken. Overige agendapunten zijn onder meer de toekomst van het Grote Stedenbeleid en de Najaarsnota 2009. De vergadering is live te volgen via http://provincialestaten.overijssel.nl, klik op ‘vergadering online’.

Artikel delen:

Reageer