College wil heroriëntatie ontwikkeling Voorsterpoort

voorsterpoort_4.jpgZwolle – Signalen uit de markt en de economische recessie raken de herontwikkeling van Voorsterpoort. Een eerste verkenning laat zien dat er zeer aanzienlijke risico’s kunnen optreden. Dit blijkt uit een nota die het college van Burgemeester en Wethouders vandaag naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Nieuwe inzichten betreffende de haalbaarheid van de uitgangspunten, zoals gehanteerd in de Integrale Visie Voorsterpoort 2007, spelen een belangrijke rol bij de door het college wenselijk geachte heroverweging. Het gaat dan onder andere om de uitgangspunten en ambities ten aanzien van gebouwd parkeren, de hoogwaardige uitstraling en het bebouwingsvolume.

 

De eerste verkenningen van eventuele financiële consequenties brengen een mogelijk financieel risico met zich mee van tussen 13 en 26 miljoen euro. Slagvaardigheid en bijsturing op zowel het inhoudelijk als financieel kader zijn daarom noodzakelijk. Voor het college is dit mede aanleiding geweest om twee externe bureaus onderzoeken te laten doen naar de procesgang en naar de haalbaarheid van de Integrale Visie. Deze bureaus rapporteren medio oktober. De raadsnota sluit aan op een eerdere informatienota, die het college in juni 2009 naar de raad heeft gestuurd. Intussen is gebleken dat de perspectieven verder zijn verslechterd. De raad wordt hier nu over ingelicht. In de nota wordt onder andere aangegeven wat de recente ontwikkelingen zouden kunnen betekenen voor het destijds gekozen ambitieniveau. Nadrukkelijk wordt gesteld dat marktpartijen nog steeds geïnteresseerd zijn in de verdere ontwikkeling van Voorsterpoort. Er zijn nog steeds kansen, maar temporisering en herprioritering zijn waarschijnlijk nodig.

Artikel delen:
Reacties 13
 1. De grootheids waanzin komt ten val.
  Helaas moeten de burgers van Zwolle er weer voor bloeden.
  Het beeld van Icarus moet toch echt voor het stadhuis staan opdat deze elke bestuurder tot voorbeeld kan dienen.


  ⚠️ Meld

 2. Beste John,
  Gemeenteraadsleden die alleen hun eigen daden als goede daden zien kunnen beter vetrekken want vooral in de politiek zijn er meer waarheden als alleen de hunne. Ook voor u zou de mythe van Icarus tot voorbeeld kunnen dienen. Ook de bijbel kent zulke parabelen indien u dat meer aanspreekt.


  ⚠️ Meld

 3. @ikke

  Het is interessant om te constateren dat sommige raadsleden geïnteresseerd zijn in de mening van de Zwolse burger en als zij deze vernemen reageren op een manier van ‘kun jij het beter dan?!’.

  Niveauloos!

  Ik kreeg van John ookal een sneer omdat ik van mening ben dat openbaar bestuur meer omvat dan louter het creëren van meerderheden voor eigen standpunten in de raadszaal.


  ⚠️ Meld

 4. @ikke: Het is een flauwe reactie van John van Boven natuurlijk, maar jouw reactie gaat ook nergens over. “De grootheids waanzin komt ten val. Helaas moeten de burgers van Zwolle er weer voor bloeden. Het beeld van Icarus moet toch echt voor het stadhuis staan opdat deze elke bestuurder tot voorbeeld kan dienen.”

  De gemeente kiest voor kwaliteit op de Voorsterpoort en dat lijkt mij een goed streven voor die unieke plek. Nu blijkt dat de situatie (op het gebied van financiering) totaal anders is dan pak hem beet twee jaar geleden is het heel verstandig om de plannen hierop af te stemmen. Zeer realistisch handelen dus van de gemeente en alles behalve ‘grootheidswaanzin’ of ‘hoogmoed’ dus.


  ⚠️ Meld

 5. @ZwolchKwartier
  Ik hoop dat je weet waar je over schrijft maar de gemeente Zwolle wilde een nieuwe aan een gesloten winkelstraat in de lengte van de Diezerpoorterbrug via Diezerstraat/Melkmarkt naar de Rodetorenbrug op Voorsterpoort en dat met enige verdiepingen buiten alle kantoren die daar ook moesten komen.
  Helaas groeien de bomen niet tot in de hemel menig winkelier in de binnenstad kan nu zijn broek al niet ophouden en dat was ook al voor de crisis en ook voor de crisis waren er sceptici.
  Kijk maar eens op onderstaande link.


  ⚠️ Meld

 6. oké
  Als ik het teruglees had ik het beter zo kunnen formuleren als ZwolschKwartier het deed. Wat mij in het verkeerde keelgat schoot, was de opmerking dat grootheidswaanzin ten val komt.
  Wijsheid achteraf kan ik ook. Het is juist lastig om zulk beleid te ontwikkelen en er zo over te besluiten dat dit ten goede komt aan de stad. We hebben een sterke economie nodig, en op het moment van ontwikkelen was er geen spoor van economische recessie.
  Die is er nu wel en het college heeft een paar dingen gedaan. In de eerste plaats een onderzoek laten instellen naar het proces: hoe is het gelopen en zitten daar verkeerde elementen in. Een tweede onderzoek naar een antwoord op de vraag wat, gegeven de omstandigheden nu, de beste manier is om dit terrein te ontwikkelen.
  Ik heb zelf wel een vraag bij dit dossier: was er een mogelijkheid om eventuele risico’s beter in kaart te brengen om te kunnen nadenken over de vraag wat dan te doen.
  Maar goed, dat laatste gebeurt nu.


  ⚠️ Meld

 7. sneer?
  Ik begrijp ElRey niet. Hij gaat op een verkeerde manier om (in mijn ogen dan) met mij opmerking over meerderheden halen. Ik leg dat uit, en dat wordt dan beleefd als een sneer.
  Wat je ook doet, in de politiek heb je meerderheden nodig. Dan gaat het niet om eigen standpunten, maar om besturen. In zijn algemeenheid.
  Overigens zit je natuurlijk wel in de raad om je eigen standpunten uit te dragen en andere mee te krijgen. Dat heeft alleen succes als je er over kunt besluiten. En, juist!, dat doe je per meerderheid.


  ⚠️ Meld

 8. winkelstraten
  Ik heb de indruk dat ikke twee projecten door elkaar haalt.
  In de eerste plaats de RodeTorenbrug. Die is nodig, omdat er een parkeergarage wordt gebouwd aan de overkant (aan de rand van de vogeltjesbuurt). Wil het werken, dan moet je een zo kort mogelijke route naar de binnenstad hebben. Dat heeft onderzoek uitgewezen. Bovendien is dat goed voor de verlevendiging van de Melkmarkt.
  Een tweede project is Voorsterpoort. Dat ligt achter de woonboulevard. Waar vroeger de Rova zat en Beers bijv. Het is de bedoeling om daar een groothandelsgebouw neer te zetten met een diversiteit aan bijv. winkels, leisure en horeca. En natuurlijk parkeermogelijkheden. Het blijkt nu, dat er vanwege de economisch slechte tijden, weinig animo voor is. Onderzocht gaat nu worden hoe dat beter opgepakt kan worden.
  Het zijn dus projecten, die niets met elkaar te maken hebben.


  ⚠️ Meld

 9. Beste John,
  Blijkbaar is het lezen van simpele taal al een moeilijkheid voor u.
  Het is niet de bedoeling om op Voorsterpoort een groothandelsgebouw te bouwen maar een heel groot handelsgebouw met winkels en horeca (detailhandel) in een lengte van 600 meter.
  600 meter is de lengte van de Diezerpoort tot de Rodetoren en dat is ter vergelijking.
  Het zou inderdaad een tweede winkelcentrum worden lijkend op het grootwinkel gebied in Duiven en waar ze in Frankrijk er vele van hebben waardoor het winkelgebied in menige binnenstad is doodgebloed en waar dit soort winkelcentra ??s nachts spookgebieden zijn.
  Op het symposium van City Centrum afgelopen week werd door een van de sprekers er op gewezen dat het winkel centrum van Zwolle te lang werd en hij adviseerde het laatste deel van de Diezerstraat als winkelgebied te sluiten.
  De Rodetorenbrug heb ik in bovengenoemd stukje bedoeld als einde van de vergelijkbare 600 meter.
  Maar je hebt gelijk dat door deze brug de verbindingsaansluiting naar het tweede winkelcentrum niet lang meer op zich hoeft te laten wachten.
  Zoals ik dat al eens eerder genoemd heb tijdens inspraak in een structuurplan “De winkelstraat van een veenkolonie”.
  Bedenk dat grootschaligheid niet altijd zaligmakend is. Die wereld omvattende bedrijven hebben niets met Zwolle en laten tegen alle afspraken in de boel gewoon barsten (zie Ikea).  ⚠️ Meld

 10. Uit de Stentor:

  “We moeten constateren dat de marktpartijen problemen signaleren”, geeft Knol aan. “Gebouwd parkeren is niet terug te verdienen en de menging van functies ligt gevoelig”, heeft hij begrepen. Duidelijk is dat bijvoorbeeld gegadigden voor luxe kantoren het niet zien zitten naast een bouwmarkt te zitten en ‘stapeling van functies’, met bijvoorbeeld kantoorruimten boven detailhandel, blijkt ‘heel ingewikkeld’ te liggen. Goedkoper parkeren, op maaiveld bijvoorbeeld, leidt tot extra ruimtevraag en lage grondopbrengsten.
  In de tijd dat de marktpartijen toch al aarzelden over de hoogte van de prijzen en daarmee de verhuurbaarheid, kwam daar nog eens de economische recessie en de vastgoedcrisis overheen.

  Van belang bij de te maken afwegingen is de nieuwe situatie die is ontstaan door de vertramming van de Kamperlijn. Rond de halte Voorsterpoort ontstaat, nadrukkelijk aan beide zijden van de tramrails, een gebied met mogelijkheden.Maar dat Voorsterpoort-Oost concurreert dan wel weer met andere delen van Voorsterpoort.

  Begin 2007 heeft de gemeente Zwolle samen met diverse partijen (ontwikkelaars en adviesbureaus) een ambitieuze nieuwe visie opgesteld onder de naam Integrale Visie Voorsterpoort. In mei 2007 heeft de raad ingestemd met het rapport.

  Een van de uitgangspunten in de integrale visie is: “De visie speelt in op de komst van het station”

  Blijkbaar is de visie van 2 jaar geleden op drijfzand gebaseerd. John van Boven heeft het alleen over de economische crisis, maar wat ik begrijp is dat slechts een bijkomend probleem.

  De plannen zijn te ambitieus en sluiten niet aan op wat de markt wil. Mij maak je niet wijs dat een “integrale visie” in twee jaar zo snel kan veranderen. Ik zou mijn geld terugvragen bij de “visionairs” die het rapport hebben opgesteld.
  Het college heeft in mijn ogen hier weer gewoon laten leiden door de ontwikkelaars en laat ik maar zeggen, een geweldige blunder begaan. De raad heeft blijkbaar ook zitten slapen. Nu moeten weer 2 andere bureaus gaan onderzoeken hoe het dan wel kan en/of moet.
  Worden ontwikkelaars en adviesbureaus nu ook aansprakelijk gesteld als er door dit project miljoenen verloren gaan? Ik vrees van niet. De Zwolse burger mag het straks allemaal weer ophoesten.  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.