Versterking winkelgebied Dieze-Centrum

Zwolle – Het college van B&W wil graag het winkelgebied Diezerkade, Brink, Thomas a Kempisstraat en Vechtstraat gaan versterken door een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in te stellen. Stichting Winkelgebied Dieze Centrum, de winkeliersvereniging heeft aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn. De extra investering in het gebied moet leiden tot minder leegstand en moet inspelen op de verandering van de functie van het gebied. De gemeenteraad zal moeten besluiten over de verordening die nodig is voor de invoering van de BIZ.

In een bedrijveninvesteringszone wordt door de gemeente belasting geheven op onroerende zaken, woningen uitgezonderd. De inkomsten hiervan vloeien in de vorm van subsidie terug naar de aanvragende organisatie, in dit geval de Stichting Winkelgebied Dieze Centrum. Op die manier dragen alle bedrijven bij aan de verbetering van het gebied. Voorwaarde is wel dat er voldoende draagvlak is onder de gevestigde winkeliers.De ondernemers in het gebied Dieze-Centrum hebben een beleidsagenda opgesteld met doelstellingen en activiteiten die moeten bijdragen aan de verbetering van het gebied. De beleidsagenda wordt uitgewerkt door drie werkgroepen, die zich bezig houden met visie, strategie en winkelcentrumontwikkeling, promotie, acquisitie en marketing, en beheer.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Het roven gaat door
    Laat de gemeente de precariorechten die zij van winkeliers in dit gebied ontvangt in de gezamelijke pot gooien en niet weer de ondernemers voor blok zetten met een nieuwe vorm van ontneem belasting,. Het einde is nooit in zicht.
    Als ze zo iets willen uitproberen moeten ze bij de landelijke grote jongens b.v. in de Diezerstraat beginnen.
    Precariorechten op folders is ook een oplossing. Treft ook voornamelijk de groten.


    ⚠️ Meld

Reageer