Jongeren hebben recht op een leerwerkaanbod

Zwolle – Jongeren in Zwolle hebben voortaan recht op een leerwerkaanbod. Dat principe is sinds 1 oktober landelijk gewaarborgd, in de Wet Investering in Jongeren. De wet sluit goed aan bij de manier waarop de gemeente al langer werkzoekende jongeren tot 27 jaar intensief begeleid naar (een nieuwe) baan of opleiding. Burgemeester en wethouders willen de komende maanden gebruiken om de lokale aanpak van de jeugdwerkloosheid af te stemmen op de nieuwe landelijke wet. Werkloze jongeren op zoek naar een baan of een opleiding worden in Zwolle opgevangen en begeleid door het Jongerenteam van Werkplein De Lure. Het team volgt de jongeren intensief om te voorkomen dat ze tussentijds niet (opnieuw) tussen wal en schip raken.

Die werkwijze – waarbij het leidende principe is dat werk of opleiding boven een uitkering gaan – blijft gehandhaafd met de komst van de Wet Investering in Jongeren. Wel is het nodig dat er verordeningen rond de nieuwe wet komen. Die verordeningen worden de komende maanden voorbereid en zullen door de raad worden vastgesteld. Dat kan naar verwachting begin volgend jaar. In de nieuwe verordeningen zal speciale aandacht zijn voor bijzondere doelgroepen als dak- en thuislozen en inburgeraars. In samenwerking met een groot aantal regionale instellingen en organisaties pakt de gemeente sinds 1 oktober op basis van een Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid de werkloosheid onder jongeren ook aan met extra leerbanen en stages. Met dit actieplan wordt de komende tijd geprobeerd honderden jongeren extra aan een leerwerkbaan te helpen.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer