Buurt voor Buurt 2009

Zwolle – De gemeente Zwolle doet om het andere jaar onderzoek naar de mening en waardering van Zwollenaren als het gaat om leefbaarheid en veiligheid in de stad. Het onderzoek maakt deel uit van het Omnibusonderzoek van het Groot Stedenbeleid (GSB) en is inmiddels al vijf keer uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de trends in de Zwolse wijken. Door naar de trends te kijken kan ook worden vastgesteld of beleid effect heeft (gehad) en of er ergens moet worden ingegrepen.

De resultaten van het zogenoemde Buurt voor Buurt onderzoek 2009 worden in de komende periode per wijk verwerkt in ‘trendboekjes’. De verschillende wijkwethouders zullen deze boekjes presenteren aan de bewoners van de wijk en deze toelichten. De uitkomsten van het onderzoek zullen binnenkort ook na te lezen zijn op de website van de gemeente (www.zwolle.nl) Uit de huidige rapportage blijkt dat twee derde van de Zwollenaren vindt dat de stad Zwolle als geheel gelijk is gebleven. Vijftien procent vindt dat Zwolle achteruit is gegaan en eenzelfde percentage vindt dat Zwolle vooruit is gegaan.

Wethouder Gerrit Piek, onder meer verantwoordelijk voor het wijkgericht werken in Zwolle, ziet in de uitkomsten van het Buurt voor Buurt onderzoek de inzet van de gemeente en partners in de Zwolse wijken terug. ‘In hoofdlijnen zijn Zwollenaren erg tevreden over hun buurt. Ons beleid om samen met bewoners in de wijken zelf zaken te regelen werpt vruchten af’. Om ook in de toekomst efficiënt wijkgericht te kunnen werken, ondertekent een groot aantal partners donderdag 8 september een intentieverklaring. Het gaat om de gemeente, de corporaties deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang, Travers, Stichting Welzijn Ouderen Zwolle, de politie en De Kern. De ondertekening maakt deel uit van een themamiddag die in het teken staat van 10 jaar wijkgericht werken in Zwolle.

Artikel delen: