Gemeentelijke subsidie ter ondersteuning

Zwolle – Stichting Nazorgcentrum Intermezzo en inloophuis De Zonnesteen Zwolle ontvangen beiden een éénmalige gemeentelijke subsidie van € 18.000,-  ter ondersteuning van kankerpatiënten en hun omgeving. De gemeentelijke subsidie wordt ingezet om onder meer donateurs en fondsen te trekken en hiermee op termijn financieel gezien onafhankelijk te zijn van de gemeente. Intermezzo is een stichting voor nazorg van kankerpatiënten en mantelzorgers. De Zonnesteen is het in april geopende inloophuis in Zwolle voor mensen die met kanker te maken hebben en richt zich zowel op kinderen als volwassenen. De gemeente heeft als randvoorwaarde aan de subsidies gesteld dat door de beide stichtingen maximale inzet wordt gepleegd om tot integratie of verregaande samenwerking te komen.
 
De activiteiten van beide organisaties bewegen zich op het snijvlak van gezondheidszorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De activiteiten dragen bij aan de doelstelling van de Wmo die gericht is op het meedoen van burgers aan de samenleving. Belangrijk hierbij is het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Ook in het actieprogramma vrijwilligerswerk 2005-2009 worden mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg als speerpunten benoemd.

Intermezzo is gevestigd aan de Dr. Spanjaardweg 29 in gebouw B bij de Isala klinieken. De stichting wil een kleinschalige, laagdrempelige ontmoetingsplek zijn tussen huis en ziekenhuis voor volwassenen en kinderen met kanker, hun familieleden, vrienden en mantelzorgers en heeft een regionale functie. Een plek waar mensen met kanker en hun naasten tot rust kunnen komen en weer nieuwe energie op kunnen doen. De stichting staat op zichzelf, maar er is een nauwe samenwerking met het Oncologisch centrum Isala.
 
De Zonnesteen is een vanuit particulier initiatief ontstane vrijwilligersorganisatie en heeft haar inloophuis in het oude centrum, aan de Koestraat 4. Naast de mogelijkheid tot onderling contact tijdens de inloopuren is er een breed scala aan ontspannende en creatieve activiteiten en er worden regelmatig thema-avonden georganiseerd. In De Zonnesteen kunnen ook diverse therapeuten ingeschakeld worden. Actuele informatie over de stichting is te vinden op de website www.zonnesteenzwolle.nl.        

Artikel delen:

Reageer