Waterschap ontvangt Zuid-Afrikaanse bestuurders

Zwolle – Onder de noemer ‘Inspiration for Sanitation’ ontvangt het Waterschap Groot Salland deze week Zuid-Afrikaanse waterbestuurders. Insteek van het bezoek is kennisoverdracht over nieuwe en duurzame technieken van sanitatie, moderne methodes voor onderhoud van riolering en rioolwaterzuiveringen en hoe samen te werken met andere partners.

Groot Salland heeft, samen met de gemeenten Zwolle en Dalfsen, een samenwerkingsproject in het gebied Inkomati, in de provincie Mpumalanga, gelegen in het oostelijke deel van Zuid-Afrika en waarvan de zuidelijke helft van het Krugerpark deel uit maakt. In de vijf dagen dat de Zuid-Afrikanen bij Groot Salland neerstrijken, worden diverse presentaties gegeven, workshops gehouden en veldbezoeken gebracht. Zo worden ze bijgepraat over de Nederlandse ontwikkeling in afvalwaterzuivering en duurzame technieken hiervan die ze ook in eigen land kunnen toepassen. Speciale aandacht wordt daarbij geschonken aan de samenwerking tussen waterschap en gemeente waarmee efficiëntie in de afvalwaterzuivering wordt vergroot.

Ook wordt een bezoek gebracht aan de rioolwaterzuivering in Zwolle die wordt uitgebreid en krijgen ze informatie over het gescheiden inzamelen van urine op Hogeschool Windesheim bij het pilotproject ‘Hogeschool Plassen’. Dit bezoek geldt ook als kennismaking met de  Hogeschool Windesheim. De hogeschool start namelijk een minor-studie International Sustainable Development Coöperation in hetzelfde projectgebied in Zuid-Afrika.

’t Natuurlijk Huus in Raalte vormt het decor voor het hergebruik van afvalstoffen, energie en water. Zo werkt Groot Salland hier mee aan een innovatieve manier van afvalwaterverwerking. In ‘t Natuurlijk Huus zijn een watervrij urinoir én een scheidingstoilet geplaatst, waarin ontlasting en urine, door een verhoging in het midden van de toiletpot, meteen gescheiden worden. Door twee aparte leidingen worden ze geloosd in tanks. De urine (‘gele fractie’) kan direct als meststof hergebruikt worden, afvalwater met fecaliën (poep) bezinkt in een beerput. Het overige afvalwater, zoals keuken- en douchewater, wordt in een zogeheten grijswaterfilter gefilterd door twee lagen zand met daartussen een laag houtskool. Daarna wordt het schonere water pas geloosd op het oppervlaktewater. Het nieuwe sanitatiesysteem heeft als voordelen: minder infrastructuur in de grond, geen pompstations en uiteindelijk geen of een beperkte lozing op oppervlaktewater. Soortgelijke projecten worden door het waterschap ook geïntroduceerd in Zuid Afrika. Logisch: daar kent men nauwelijks rioleringsstelsels. En bovendien is water zo kostbaar dat het niet mogelijk is om ‘zo maar’ 20 liter door een toilet te spoelen. Een innovatieve en duurzame oplossing, efficiënt en beter voor het milieu, omdat urine en ontlasting als bruikbare nutriënten (voedingsstoffen) hergebruikt kunnen worden voor bemesting.

In het Earthship in Doepark Nooterhof in Zwolle krijgen de Zuid-Afrikanen te zien hoe kan worden omgegaan met duurzaam bouwen en het hergebruik van afvalmateriaal en aarde. De muren van het Earthship zijn vervaardigd van met aarde gevulde autobanden. Aan de zuidkant bevindt zich een glazen serre om optimaal gebruik te maken van zonlicht en zonnewarmte. De temperatuur binnen is gestabiliseerd door zware muren en daken. Er worden zoveel mogelijk gebruikte materialen toegepast in de bouw. Regenwater wordt opgevangen van het dak. Ook is onderzoek gedaan naar duurzame zuivering van het afvalwater. Een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie berekende dat een Earthship, zoals die in Doepark Nooterhof, ruim negenmaal minder milieubelasting veroorzaakt dan een vergelijkbaar traditioneel gebouw. Voor het Zwolse Earthship zijn onder andere 800 autobanden, 6000 conservenblikjes en 7000 glazen flessen gebruikt.

In het Eartship krijgen de buitenlandse gasten informatie over de pr en communicatie van veilige sanitatiemogelijkheden en wordt uitleg gegeven over nieuwe duurzame sanitatietechnieken die geschikt zijn voor hun Inkomati-regio.

Waterschap Groot Salland en de gemeenten Zwolle en Dalfsen zien het sanitatieproject niet alleen als een belangrijke stap in de ontwikkeling van het waterbeheer in Zuid-Afrika, maar ook als basis voor een blijvende samenwerking tussen de Nederlandse waterschappen, overheden in Nederland en Zuid -Afrika. Soortgelijke projecten worden in Zuid-Afrika uitgevoerd door Wetterskip Fryslân en de Unie van Waterschappen met respectievelijk het waterschap in de Westkaap en het Zuid-Afrikaanse Ministerie van Water. De Zuid-Afrikaanse samenwerkingsprojecten worden gefinancierd vanuit het LOGO South-subsidieprogramma van VNG International. De gemeenten en waterschappen stellen het benodigde personeel beschikbaar voor kennisoverdracht. Ze financieren het project niet.

Artikel delen:
Reacties 9
  1. @ Z&z; Nee, hoewel het bij Groot…Salland bijzonder gezellig is. Heb er wel gewerkt en er loopt nog veel bekends rond. Werk bij het waterschap met de mooiste natuur van NL. En het bevalt me uitstekend. Jij dan zus of zo of enzo?

    En hoezo meneer 😀


    ⚠️ Meld

Reageer