Lector Theologie en Levensbeschouwing benoemd

Zwolle – Dr. André Mulder is per 1 oktober 2009 benoemd als lector Theologie en Levensbeschouwing. In deze functie volgt hij prof. Ruard Ganzevoort op. De nieuwe lector zal verder richting geven aan het praktijkonderzoek van het lectoraat rondom de kernthema’s professionaliteit, pluraliteit en hermeneutische (levensbeschouwelijke) communicatie.

Het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing richt zich op de vraag hoe professionals in een plurale context zinvol omgaan met levensbeschouwelijke aspecten en thema’s in hun werk. Zo wordt er onderzoek verricht in kerken, scholen, zorginstellingen en andere organisaties. Daarnaast worden praktijkgerichte projecten gestart op het terrein van de hermeneutiek (vertaling) van de levensbeschouwing, als dienstverlening aan maatschappelijke of commerciële organisaties. Ook helpt het lectoraat hogeschooldocenten zich verder te professionaliseren. In samenwerking met organisaties uit onder meer kerk, zorg en onderwijs ondersteunt het lectoraat professionals door het opzetten van diverse activiteiten.  

De nieuwe lector heeft ruime ervaring in wetenschappelijk onderzoek, zowel aan de Radbouduniversiteit als binnen het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing bij Windesheim. Zo heeft hij onderzoek gedaan naar engelervaringen van mensen in deze tijd, naar rituelen rond dood en herdenken en naar levensbeschouwelijke hermeneutiek bij ritueelbegeleiders. Diverse vervolgonderzoeken zijn in voorbereiding, over gemeenschap en herdenken, reli-festivals en biografie, levensbeschouwing in het primair en voortgezet onderwijs en een voortgezet onderzoek naar ritueelbegeleiders en levensbeschouwelijke hermeneutiek. André Mulder heeft verscheidene publicaties op zijn naam staan.

Met de nieuwe lector telt Windesheim negentien lectoren in zestien lectoraten binnen de kennisthema’s Zorg en Welzijn, Ondernemerschap, Technologie en Educatie. De lectoren stimuleren in hun vakgebied de ontwikkeling van onderzoek, onderwijs en dienstverlening en leveren een praktische waarde voor onderwijs en werkveld. Hiertoe werken ze nauw samen met de opleidingen in zogenaamde kenniscentra. Het kenniscentrum Educatie waar het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing toe behoort, heeft samenwerkingsverbanden met verschillende wetenschappelijke instellingen. Zo werkt het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing samen met VISOR, het onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit voor de studie van religie in de wereld.  

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer