Zwolle stelt Masterplan Ruimte voor de Vecht vast

Zwolle – Rivier de Vecht terugbrengen als de levensader van het Vechtdal: veilig, halfnatuurlijk, beleefbaar en als duurzame economische drager van het gebied. Dat is de kern van het Masterplan Ruimte voor de Vecht. De gemeente Zwolle is een van de programmapartners. Met het vaststellen van het Masterplan, geeft het college aan dat de gemeente Zwolle ook de komende jaren de samenwerking wil voortzetten. In november 2009 nemen Provinciale Staten het definitieve besluit over het Masterplan.

Het Masterplan Ruimte voor de Vecht biedt ook kansen voor een aantal specifieke Zwolse projecten, wensen en opgaven waaronder de verbetering van de recreatieve beleving van de Vecht. In combinatie met de verlegging van de N340 richting Hessenpoort, biedt dit kansen voor een rustiger woon- en recreatief uitloopgebied, versterking van bestaande recreatieve en toeristische voorzieningen, mogelijkheden voor nieuwe groen gerelateerde voorzieningen en een nieuwe recreatieve infrastructuur zoals het gewenste fietspad langs de Doornweg, de fietsbrug langs het spoor en de fietspont bij Kijk in de Vegt. Mogelijk krijgt dit onder meer vorm in verdere, samenhangende gebiedsontwikkeling van de noordelijke Vechtcorridor, het Vechtdaldeelgebied tussen de A28 en de oostzijde van Dalfsen.  

Het Masterplan bevordert de uitvoering van het jaarlijks te actualiseren Uitvoeringsprogramma. Voor Zwolle wordt daartoe dit jaar voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de natuurbuffer bij de Agnietenberg. Hierbij zijn ook Landschap Overijssel en Waterschap Groot Salland betrokken.

Onder de noemer Ruimte voor de Vecht werken provincie Overijssel, gemeenten – waaronder Zwolle – waterschappen en maatschappelijke organisaties in het Vechtdal samen aan waterveiligheid, maar ook aan de versterking van het Vechtdal zelf. Denk bijvoorbeeld aan een toekomst voor de agrarische en recreatieve sector. Maar de intentie is eveneens om het gebied aantrekkelijker maken, voor zowel inwoners als toeristen. Door bijvoorbeeld nieuwe natuur te realiseren en meer werk te maken van de cultuurhistorie in het gebied. Door gezamenlijk naar de toekomst te kijken en elkaar, willen partners sneller resultaat boeken en een kwalitatief mooier gebied realiseren.  

Artikel delen:

Reageer