Onderzoek naar fraude bij Leger des Heils in Zwolle

Het ministerie van VWS en het Leger des Heils willen een onderzoek naar de beschuldigingen van fraude door het Leger des Heils in Zwolle.

Oud-kamerlid Mosterd is gevraagd om het onderzoek te leiden. Een groep cliënten beschuldigt de Zwolse afdeling ervan te veel geld ingehouden te hebben van hun uitkeringen tijdens de opvang. Het Leger des Heils ontkent dat en zegt dat het betaalde geld maar een deel van de kosten van de opvang dekt. Mosterd was in de Tweede Kamer woordvoerder van het CDA bij de invoering van de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hij was ook voorzitter van een commissie die naging hoe het extra geld voor de zorg besteed was. Het onderzoek gaat een paar maanden duren.
Bron: RTV Oost

Het dinsdag gelanceerde dagblad De Pers opende met een artikel waarin 37 voormalige daklozen, voornamelijk uit Zwolle, de beschuldiging uiten. Zij zouden maandelijks honderd euro te weinig uitgekeerd hebben gekregen omdat het Leger de woonlasten inhield. Ook zou de organisatie een vergoeding voor psychische zorg hebben geïnd zonder dat de hulp nodig was en zonder dat deze zorg werd geleverd.

Het Leger des Heils neemt de beschuldigingen hoog op. De gemeente Zwolle en het Zorgkantoor hebben zich achter het onderzoek geschaard.

Artikel delen:
Reacties 3
 1. De suggestie die in dagblad De Pers van 23 januari wordt gewekt dat het Leger des Heils ten onrechte hoge woonlasten in rekening brengt bij thuislozen in Zwolle en dat de organisatie ten onrechte bedragen declareert bij het Zorgkantoor zonder dat daar zorg voor is verleend, wijst het Leger des Heils met grote stelligheid van de hand.
  Directeur van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, onderdeel van het Leger des Heils in Nederland, Lt-kolonel mevrouw Dr. C. A. Voorham: `Er zijn door het Leger des Heils aan cli?«nten in Zwolle geen onterechte woonlasten in rekening gebracht en er is via de AWBZ geen enkel uur zorg onterecht gedeclareerd. De beschuldigingen zijn pure onzin en beschouwen wij als laster.’
  Er wordt geen cent aan woonlasten ten onrechte aan cli?«nten in rekening gebracht. Het gaat hier echter om kosten van begeleid wonen. Deze zijn hoger dan de normale woonlasten. Die extra kosten worden op basis van afspraken vergoed door de gemeente vanuit de bijzondere bijstand. B en W van de gemeente Zwolle hebben in een brief van december 2006 bevestigd dat deze procedure door het Leger des Heils fatsoenlijk wordt uitgevoerd.

  Ook wordt de indruk gewekt dat het Leger des Heils ten onrechte bedragen via de AWBZ declareert bij het Zorgkantoor zonder dat daar zorg voor is verleend. Dat is pertinent onjuist. Alle cli?«nten, die zorg krijgen, hebben een zogenoemde registratie danwel indicatie waaruit blijkt dat zij die individuele begeleiding nodig hebben. De daadwerkelijke zorg, die op basis daarvan wordt verleend, wordt gedeclareerd bij het Zorgkantoor. Het Leger des Heils heeft de gebruikelijke goedkeurende verklaringen van externe accountants en de periodieke controle van het Zorgkantoor om dat te staven.

  Ine Voorham: `Het Leger des Heils heeft niets te verbergen. De essentie van ons werk is dat wij ons naar eer en geweten inzetten voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Het is daarom heel pijnlijk deze onterechte beschuldigingen te moeten vernemen. Dat raakt namelijk de basis van onze organisatie. Wij nodigen dan ook de Nederlandse Zorgautoriteit uit om, als zij daartoe aanleiding zien, alles bij ons te komen controleren.’
  Bron: Meppeler Courant


  ⚠️ Meld

 2. Fractievoorzitter Twisterling van de SP in Zwolle is boos op de gemeenteraad.
  Een meerderheid van de fracties wil niet praten over het onderzoek naar de mogelijke fraude bij het Zwolse Leger Des Heils. Het onderzoek is ingesteld door het landelijke Leger Des Heils naar aanleiding van de beschuldigingen van een groep clienten. De SP drong vorig jaar aan op een onderzoek naar de mogelijke fraude. De meerderheid van de fracties in de gemeenteraad vonden dat niet nodig.
  Bron: RTV Oost


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.