Havens aangepakt ter verbetering goederenvaart

Zwolle – De goederenvaart van en naar Zwolle wordt wat burgemeester en wethouders betreft met een aantal maatregelen verbeterd. Na overleg met bedrijfsleven en belangenorganisaties en samen met rijk en provincie wil het college de havens verdiepen, de Margriethaven aanpakken en extra aanlegplaatsen maken. De totale kosten bedragen 2,7 miljoen euro, waarvan het rijk de helft bijdraagt.

Om de mogelijkheden in Zwolle voor de goederenvaart voortvarend aan te pakken, stellen burgemeester en wethouders een aantal maatregelen voor. Zo moet het vaarwater bij de Voorsterhaven, de Katwolderhaven en de Margriethaven verdiept worden, met zo’n 0,4 meter. Met een diepgang van 3,25 meter kunnen ook grotere schepen meer laden en lossen.  

De Margriethaven wordt verder, als het aan het college ligt, vernieuwd. De haven heeft een belangrijke wachtfunctie voor de binnenvaart, die verbeterd kan worden met nieuwe voorzieningen als een langere kade en extra bolderpalen. In het Zwarte Water bij het kantoor van Groene Land/Achmea kan met de aanleg van een nieuwe steiger met nutsvoorzieningen bovendien een extra wachtplaats worden gecreëerd.

Het ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft inmiddels aangegeven mee te willen betalen aan de verbeteringen. De maatregelen passen in de manier waarop de gemeente bedrijventerreinen in de stad versterkt. Al langer willen de gemeente, bedrijfsleven en belangenorganisaties de Zwolse havenvoorzieningen verbeteren. Ook de provincie ondersteunt dat. Het is de bedoeling dat volgend jaar begonnen wordt met de aanpak van de havens. Uiterlijk in 2013 moeten de maatregelen uitgevoerd zijn. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het voorstel.  

Artikel delen: