Zwolle zet in op duurzame verbetering Voorst

Zwolle – Bedrijventerrein Voorst kan wat burgemeester en wethouders betreft rekenen op een miljoeneninvestering om de kwaliteit van het gebied duurzaam te verbeteren. Het college wil samen met partners een aantal (ruimtelijke) maatregelen nemen om het bedrijventerrein aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om herinrichting en herontwikkeling.

Al een aantal jaren denkt de gemeente samen met partners als de ondernemersvereniging Voorst, de provincie, de Kamer van Koophandel en Oost NV na over de kansen voor het bedrijventerrein. Ook in de Perspectiefnota en in het  crisismaatregelenpakket De Zwolse Aanpak wordt de revitalisering van Voorst ondersteund. Burgemeester en wethouders hebben nu besloten dat met een aantal maatregelen de kwaliteit van Voorst verhoogd kan worden. Uitgangspunt daarbij is dat door efficiënter ruimtegebruik de groei van de bedrijvigheid binnen de grenzen van Voorst plaats kan hebben: zogenoemde inbreiding, een van de uitgangspunten van het Structuurplan van Zwolle. Er wordt ingezet op een betere ontsluiting van Voorst én op een aantrekkelijker aanzien van het terrein.

Herinrichting

Herinrichting van de beschikbare ruimte op Voorst maakt een belangrijk onderdeel uit van de plannen voor duurzame versterking. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Russenweg en de Rieteweg. Verder ziet de gemeente kansen voor de herontwikkeling van zo’n tien hectare in Voorst A, de zogenoemde Oeverzone. De verwachting is verder dat de spoorlijn die nu nog door het gebied loopt kan verdwijnen.

Voor het uitvoeren van het verbeteringsslag is een nieuw bestemmingsplan nodig.

De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het voorstel.

Artikel delen:

Reageer