SP wil metamorfose voor het Meerminneplein

Zwolle – de SP stelt voor om het  Meerminneplein en het daaraan grenzende bouwblok (waarin de Kruidvat is gevestigd) geheel te herstructureren. Dit stukje binnenstad steekt al jaren lelijk af tegen de fraaie omgeving van de Broerenkerk, De Librije en de mooie pandjes bij het Meerminneplein. Volgens de partij liggen er kansen voor aangename (scharrel)routes naar een levendig groen plein met leuke horeca en een overdekte fietsparkeermogelijkheid.

De SP stelt voor dat het pand (waarin de Kruidvat is gevestigd) dienst gaat doen als fietsenstalling. De huidige stalling vervalt daarmee en de vrijkomende ruimte wordt gebruikt om de nieuwe stalling groot genoeg te maken zodat een groei van het fietsparkeren de komende jaren kan worden opgevangen. Door een extra verdieping op het dak van de fietsenstalling toe te voegen zijn er mogelijkheden om detailhandel of een horecagelegenheid te exploiteren.

SP-raadslid Edwin Koster: ‘Met dit plan kan het Meerminneplein uitgroeien tot een levendig plein met bankjes, speeltoestellen en eventueel een fontein. Rust vlak bij de dynamiek van de stad.  Bovendien kan het Meerminneplein de fietsentree van de stad worden door een grote overdekte stalling die toegang geeft tot de kern van de Binnenstad.’

‘Uit de eigen cijfers van de gemeente blijkt dat de bezettingsgraad van de gratis bewaakte stalling aan het Meerminneplein al jaren het hoogste is.  Voor de SP is het onbegrijpelijk dat de gemeente in haar plannenmakerij daar niet op aansluit’, aldus SP-raadslid Edwin Koster. ‘De gemeente blijft voor het fietsenstallen vasthouden aan oude plannen die maar niet tot uitvoer komen.’

Bovendien neemt – door het uitbreiden van de stalling bij het Meerminneplein – de noodzaak van een grote fietsenstalling onder de bankenlocatie af. Dat biedt kansen om de historische kruisgewelven onder de Tijlpandjes te behouden en evenzeer om het bijna monumentale ‘van Straatenpand’ te behouden voor de melkmarkt en de binnenstad.

Notitie SP:

Een suggestie voor de ontwikkeling van het Meerminneplein

Inleiding Onlangs heeft de gemeente besloten om het ontwikkelingsprogramma voor de binnenstad te actualiseren. Dat is mooi, want op het lijstje van de SP staat een locatie die al jaren lelijk afsteekt tegen de fraaie omgeving van de Broerenkerk, De Librije en de mooie pandjes bij het Meerminneplein, namelijk het bouwblok (waarin de Kruidvat is gevestigd) op de hoek van het Meerminneplein. de panden en de fietsparkeerplaats zijn zeer verouderd

Herstructurering van het Meerminneplein en het aangrenzende bouwblok is hoog nodig. Het bouwblok vormt nu een dissident binnen het historische karakter van het Broerenkerkplein en het park bij de Librije en de oude stadsmuur. Daarnaast zijn de panden en de fietsparkeerplaats zeer verouderd. Het nodigt binnenstadbezoekers niet uit om het park en het Broerenkerkplein als verblijfplaats te zien.

Met het voorliggende plan wil de SP de omgeving van het Meerminneplein verbeteren, hergebruik stimuleren, een tekort aan fietsstallingen oplossen en tegelijkertijd een bank redden. Gelukkig staan we daar niet alleen in. Ook de voorzitter van het Citycentrum heeft zich in een kranteninterview 1 uitgesproken voor het verbeteren van het verblijfsklimaat in de Binnenstad, met name rond de huidige Xenos-locatie. Zelfs een wethouder liet zich pas ontvallen dat Xenos wel aan vervanging toe is.

Om dit gebied aantrekkelijk te houden zijn er veel zaken in gang gezet. Waaronder de herontwikkeling van panden, opheffen van parkeerplaatsen en herbestratingen. Ook het vergroten van de stallingscapaciteit voor fietsers kreeg de nodige aandacht. De gemeente opende in het nieuw ontwikkelde winkelcentrum het Eiland een gratis bewaakte stalling ter ontlasting van die aan het Meerminneplein. De uitstraling van de fietsparkeerplaats en het bouwblok (waar de Kruidvat is gevestigd) op het Meerminneplein blijft achter. Het doet geen recht aan de historische binnenstad en aan de potentie die dit gebied heeft. Er liggen kansen voor aangename (scharrel)routes naar een rustig park en levendig plein met leuke horeca en een overdekte fietsparkeermogelijkheid.

Fietsparkeermogelijkheden

Er is jaren lang in een erg lage versnelling gewerkt aan het oplossen van de fietsparkeerproblemen in de stad. In 2005 bracht de fietsersbond, op verzoek van de gemeente, een rapport met aanbevelingen uit. Maar in de jaren daarna kwam de uitvoer van de plannen maar moeizaam op gang. De SP heeft sinds die tijd regelmatig gevraagd om een versnelling in de uitvoer van die plannen. In het plan van de gemeente om het fietsparkeerprobleem op te lossen zit een element dat de SP niet aanspreekt. Namelijk de sloop van het karakteristieke bankgebouw ‘Van Straaten’ en de sloop van de middeleeuwse kruisgewelven onder de Tijlpanden aan de Melkmarkt. Dit is volgens het stadsbestuur de enige mogelijkheid voor een grote fietsparkeerkelder aan de Melkmarkt. Echter in de afgelopen jaren is gebleken dat de ontwikkeling van de bankenlocatie traag verloopt en ook nu, in een economisch ongewisse tijd, is nog niet duidelijk wanneer de ontwikkeling zal beginnen. 3 De SP wil daadkracht bij het oplossen van problemen. Kan het niet rechtsom dan maar linksom. Hiervoor moeten wel ooit bedachte plannen los worden gelaten en er moet creatief ingespeeld worden op ontwikkelingen in de stad. De wereld staat namelijk niet stil. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat de bezettingsgraad van de gratis bewaakte stalling aan het Meerminneplein het hoogste is. De Pletterstraat staat op een tweede plaats en de gratis fietsenkelder in het Maagjesbolwerk staat op een derde plaats. Een onderzoek van de SP3 bevestigt deze waardering voor – en ook de bekendheid van – de stalling bij het Meerminneplein. ‘Logisch en gemakkelijk’, waren veel gehoorde uitspraken. Een fietsparkeerplaats moet het logisch einde vormen van een fietstocht naar de stad. De stalling bij het Meerminneplein voldoet perfect aan deze eis.

Metamorfose voor het Meerminneplein

De SP stelt voor om het Meerminneplein en het daaraan grenzende bouwblok (waarin de Kruidvat is gevestigd) geheel te herstructureren. Het pand waarin de Kruidvat is gevestigd kan dienst doen als fietsenstalling. De huidige stalling vervalt en de vrijkomende ruimte wordt gebruikt om de nieuwe stalling groot genoeg te maken. Zo kan een groei van het fietsparkeren op worden gevangen. Op het dak van de fietsenstalling zijn er mogelijkheden om detailhandel of een horecagelegenheid te exploiteren. Een voorbeeld kan een terras, waarvan men op het park bij De Librije, de stadsmuur en Thorbeckegracht uitkijkt. De overige ruimte die vrijkomt door het vervallen van de huidige fietsenstalling kan worden toegevoegd aan het bestaande plein, zodat het Meerminneplein de groene entree van de stad kan worden. Een gezellige zitplek met voldoende bankjes, speeltoestellen voor kinderen en eventueel een fontein. Rust en dynamiek wisselen elkaar af.

Bij de renovatie moeten ook de aangrenzende panden (waar nu onder andere de Xenos is gevestigd) worden betrokken. Het herontwerp hoeft niet historiserend te zijn, maar moet vooral zorgen voor een passende overgang naar de echt historische gebouwen. Bovendien kan het een stuk allure toevoegen aan de omgeving van het Broerenkerkplein.

Toevoegen van een extra verdieping

Een dergelijke ingrijpende wijziging vergt natuurlijk investeringen. Het verlies aan vierkante meters aan winkelruimte kan worden beperkt door een verdieping toe te voegen. Een winkelruimte of horecagelegenheid vlakbij een prachtige entree van de stad en direct boven de stallingen vormt een prima locatie die de investeringen aantrekkelijk maakt. De nieuwe gevel van de extra verdieping mag niet dissoneren in de omgeving. Bij de nieuwbouw van het winkelcentrum Eiland is ook hoogte toegevoegd zonder af te steken. In de toegevoegde verdieping kan alsnog het Kruidvat worden gehuisvest maar andere winkels of horeca is ook mogelijk. Het verkeer in de fietsparkeerplaats moet zo efficiënt mogelijk worden afgehandeld. Dat is mogelijk door een aparte in- en uitgang en een slimme routing in de nieuwe stalling. Dit verhoogt het gebruikersgemak. Een hoger gebruikersgemak draagt bij aan een betere benutting van de stalling Door via een lift of roltrap bereikbaar maken van winkel er boven wordt dit effect nog eens versterkt en de kwaliteit van deze winkellocatie vergroot.

Extra voordelen

Door het uitbreiden van de stalling bij het Meerminneplein neemt de noodzaak van een megafietsenstalling onder de bankenlocatie af. Dat biedt kansen om de historische kruisgewelven onder de Tijl-pandjes te behouden en evenzeer om het bijna monumentale ‘van Straatenpand’ te behouden voor de melkmarkt en de binnenstad. Op de locatie Rabobank kan dan alsnog een kleinere fietsenstalling worden gerealiseerd, die daarmee de fietsparkeerkelder onder het Maagjesbolwerk, kan vervangen. De vrijkomende parkeerruimte onder het Maagjesbolwerk kan worden gebruikt als autoparkeerplaats en worden ingezet ten behoeve van het opvangen van de parkeerproblemen voor bewoners en ondernemers in de binnenstad van Zwolle.

Fractie SP Edwin Koster

Artikel delen:
Reacties 12
 1. Het idee om iets te doen aan de uitstraling van het Meerminneplein sta ik helemaal achter. Maar doe het dan a.u.b. gelijk goed. Xenos en Kruitvat plat en vervolgens in het vrijgekomen gebied een nieuwe fietsenstalling bouwen/graven. Of een stalling met meerdere verdiepingen gaat werken durf ik te betwijfelen, fietsers hebben doorgaans geen zin om hun fiets een helling op te duwen. Dat zie je overal waar dubbellaagse stallingen zijn, beneden is het helemaal vol en boven ruimte genoeg.

  Het gebied kan de parel van de binnenstad worden met verwarmde terrassen en een rustgevende omgeving.

  Nu draaf ik door, maar als we toch bezig zijn, kunnen we dan gelijk die lelijke jaren 60/70 architectuur van de C&A en V&D ook platgooien. En neem voor het gemak het tussenliggende kille overdekte winkelcentrum ook even mee.


  ⚠️ Meld

 2. Door een extra verdieping op het dak van de fietsenstalling toe te voegen

  Zo’n stalling stond er dus ook, maar is afgebroken voor de huidige stalling. Wat kunnen we nog meer dubbel gaan doen? Even nadenken…. We gaan een bussluis in de Kerkstraat maken zodat er nu echt geen personenauto’s meer langskunnen. Nog een tip voor over 15 jaar, we gaan de panden op het Eiland waar nu Waanders nog inzit platgooien om er een mooie parkeerplaats van te maken en dan is het misschien leuk om de kant van de Its, tegenover C&A ook weg te halen zodat daar dan een mooie nieuwe Aldi gebouwd kan worden.


  ⚠️ Meld

 3. Dit lijkt op het eerste gezicht een mooi voorstel, maar als je wat beter kijkt heb ik toch grote vraagtekens.

  het meerminnenplein word inderdaad intensief gebruikt, maar heeft vooral een functie voor fietsers die van door noordkant van de stad komen, Holtenbroek, AAlanden en wellicht nu nog mensen uit Stadshagen.
  De grote fietsenoverlast is meer rond de Grote Markt. Logisch ook, want daar eindigen de fietsers uit Zwolle Zuid, die via de Van Karnebeekstraat en Sassenstraat de stad inkomen en op de Grote Markt zich vertwijfeld afvragen waar ze hun fiets kwijt kunnen.
  In het voorstel van de SP zouden al deze mensen met hun fiets aan de hand door de Roggestraat moeten om op het Meerminnenplein hun fiets te parkeren.

  Los van de vraag of je dat zou moeten willen, denk ik niet dat dit zou werken. Dus uitbreding op het Meerminneplein is in mijn ogen geen oplossing voor het fietsenprobleem in de Binnenstad.

  Daarnaast speelt natuurlijk het punt dat het pand van het Kruidvat helemaal niet van de gemeente is. Dat maakt het tegen de grond gooien om er een fietsenstalling te realiseren ook praktisch erg ingewikkeld…


  ⚠️ Meld

 4. Gewoon niet met de fiets gaan maar met de auto. Deze kun je dan parkeren in NL’s eerste volautomatische parkeerdek aan de Grasdorpstraat. Oh!? Is die nog steeds niet klaar? Maar die is al jaren in aanbouw toch? Oh en er zijn er inmiddels al 3 elders in NL gebouwd? Jammer, gemiste kans. Dan toch maar mijn fiets op de Grote Markt neerzetten.  ⚠️ Meld

 5. Dan toch maar mijn fiets op de Grote Markt neerzetten.

  Of in de fietsenstalling aan het Rode Torenplein, altijd plek zat als ik er ben.


  ⚠️ Meld

 6. Hallo Frankwin,

  Dank voor je reactie op dit plan. Ik zal in gaan op je vraag over een oplossing voor fietsers uit Zwolle Zuid en Assendorp. Net als voor de fietsers uit Stadshagen en Holtenbroek moet de stalling liggen op het logisch einde van de fietsroute. De SP heeft al eens voorgesteld om de nog niet verhuurde ruimtes bij het Honours College daarvoor in te zetten maar ook de straks autovrije Nieuwmarkt biedt kansen en als de bioscoop naar het Katwoldeplein verhuist, ontstaat er op het Gasthuisplein ook nog een mogelijkheid. Politiek is tenslotte ook het geven van een visie naar de toekomst.

  Dan je argument over het niet in eigendom van de gronden. Het lijkt mij dat de huidige stalling wel degelijk eigendom van de gemeente is. En als wij de huidige eigenaar van het kruidvatpand een kans bieden om een winkel te kunnen verhuren bij een aantrekkelijke groene entree van de stad, waar fiets en loopstromen misschien wel koopstromen worden, zie ik niet direct beren op de weg.

  En dan nog even over de stalling op de Melkmarkt..ik vraag mij echt af hoe je die zeker op een drukke marktdag eenvoudig gaat bereiken. Zowel vanaf de Rode Torenburg als vanaf de Sassenstraat volgens mij best lastig….fiets die route nog eens in gedachten als jij aan het einde van de Sassenstraat bent.

  Groet Edwin Koster  ⚠️ Meld

 7. Alternatieven?
  @Frankwin.
  Het fietsparkeerprobleem zal niet zijn opgelost met een fietsenkelder onder de Melkmarktlocatie. Afgezien van de vraag of de fietser bereid is om de fiets daar te stallen (zie de matige bezetting van het Maaagjesbolwerk en de fietsenchaos bovengronds op die plek) het is bij lange na niet voldoende. Er moeten honderden, wellicht duizenden, fietparkeerplekken extra bij en, niet onbelangrijk, er dient dan ook gehandhaafd worden op foutparkeren. Zolang aan die twee voorwaarden niet wordt voldaan zal het probleem niet worden opgelost.
  De SP geeft in ieder geval een aanzet tot een oplossing door met ideeen te komen, en het zou je sieren voordat je die afschiet ook zelf alternatieven aan te geven. Dat lijkt me als raadslid toch niet te veel gevraagd.  ⚠️ Meld

Reageer