Windesheim start lespakket LVG

Zwolle – Veel toekomstige en huidige beroepsbeoefenaren missen de benodigde kennis en kunde voor het werken met licht verstandelijk gehandicapten (LVG). Windesheim speelt samen met de Hanzehogeschool Groningen in op deze vraag.

De onderwijspartners zijn per september 2009 gestart met de specialisatie: LVG – veelzijdig en uitdagend. Dit lespakket van een half studiejaar op bachelorniveau is de enige in Nederland. Het is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld en specifiek bedoeld voor vierdejaars hbo-studenten -sociale richting- en medewerkers uit het werkveld. De specialisatie, of minor, richt zich op het werken met jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en meervoudige (gedrags)problematiek. Aan bod komt onder andere een combinatie van verslavingsproblematiek, agressie, grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik en psychiatrische problematiek. Naast de problemen die de doelgroep ondervindt, staat ook de professionele houding van de hulpverlener centraal in de minor.

Samenwerking werkveld

Bij de ontwikkeling van de minor zijn negen LVG – instellingen in het Noordoosten van Nederland betrokken: Driever’s Dale, Frion, Hoeve Boschoord, Kwadrant Emaus, Orthopedagogisch Centrum De Eik en Z.O.N., Stichting Dreei, Stichting De Reeve, Stichting De Trans en Vanboeijen

Meer aandacht

Projectleider van de minor en docent, Maarten Wensink: ‘In de praktijk blijkt dat veel medewerkers afhaken op de doelgroep. De cliënten hebben namelijk niet alleen een licht verstandelijke beperking, maar vaak ook gedragsproblemen. Het werkveld wil beter toegerust personeel en meer aandacht voor deze specifieke doelgroep. Met deze minor geeft Windesheim, zowel toekomstige als huidige beroepsbeoefenaren, de ondersteunende bagage mee.’ Ook  moet de samenwerking tussen onderwijs en werkveld meer kennis en expertise opleveren.

Voltijd, deeltijd en contractonderwijs

De minor is bedoeld voor voltijd vierdejaarsstudenten van de studies verpleegkunde, pedagogische academie, sportstudies, toegepaste psychologie en de sociale studies SPH, MWD en CMV.

Windesheim biedt ook de deeltijdvariant aan. De Hanzehogeschool start met de deeltijdvariant in september 2010. Daarnaast kunnen medewerkers van LVG-instellingen via de werkgever -al dan niet intern- de minor of een deel ervan volgen. Bij een positief resultaat en voldoende aanmeldingen komt er een tweede startmoment in februari 2010.

Artikel delen: