Cultuurvisie 2020 geeft richting aan culturele ambities

Zwolle – Cultureel Zwolle zou zich in de komende tien jaren op het versterken van creatieve bedrijvigheid, cultuurbeleving van Zwollenaren en het vergroten van het aantal culturele toeristen moeten richten. Deze conclusie trekt het college van B&W samen met de vele Zwolse culturele organisaties en ondernemers die mee hebben gewerkt aan de Cultuurvisie 2020. De visie wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

In de afgelopen maanden is samen met de culturele partners uit de stad gewerkt aan de nieuwe cultuurvisie. Tweemaal zijn vier werkateliers samen gekomen rond de thema’s jonge makers/ creatieve industrie, cultuurtoerisme, cultuur in de wijk en de jeugd heeft de toekomst. Op basis van de gezamenlijke bevindingen heeft de gemeente de Cultuurvisie opgesteld. 

De Cultuurvisie 2020 bestaat uit drie samenhangende lijnen die het cultuurbeleid in de komende tien jaren vorm moeten geven. De eerste lijn, Ons creatief vermogen, richt zich op het versterken van creatieve bedrijvigheid en het makelaarsklimaat. Deze lijn moet er voor zorgen dat meer kunstenaren en in Zwolle opgeleide kunststudenten zich gaan binden aan de stad, als bron van vernieuwing en innovatie. De tweede lijn, Iedereen doet mee!, moet leiden tot een bredere en intensievere cultuurbeleving van Zwollenaren. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij activiteiten in de wijk en is er bijzondere aandacht voor de jeugd. De derde lijn, Versterken cultuurtoerisme, biedt aanknopingspunten om het aantal cultuurtoeristen te vergroten. Dit moet gerealiseerd worden met grootschalige manifestaties, die inspelen op de bijzondere kwaliteiten van de Zwolse binnenstad en de groene omgeving van de stad.

Een praktische invulling van de visie voor de komende jaren volgt in de cultuurnota 2011-2013, na vaststelling van de Cultuurvisie door de gemeenteraad. 

Artikel delen:
Reacties 2
 1. cultuurvisie 2020
  beste mensen,

  Graag wil ik deze cultuurvisie gebruiken voor onderwijsdoelen.
  Hoe kan ik deze in mijn bezit krijgen?
  kunt u een exemplaar in DF sturen?
  Alvast bedankt.

  Groet,
  Jan


  ⚠️ Meld

Reageer