Afwijzing subsidie Deltion Cabaretfestival 2010

Zwolle – De organisatie van het Deltion Cabaretfestival en de Fractie Kistemaker zijn verbaasd dat het bekende festival een afwijzing van de subsidiaanvraag heeft gekregen voor het komend jaar.

 

De Fractie Kistemaker is de afgelopen weken meerdere malen in gesprek geweest met de heer R. Knier, organisator van het jaarlijks terugkerend Deltion Cabaretfestival over hun subsidieaanvraag aan het College t.b.v. € 10.452,00. Net als de organisator van het festival is ook Kistemaker hoogst verbaasd over de afwijzing van subsidie voor dit evenement, wat dit jaar al voor de 14e maal door deze organisatie wordt georganiseerd én volgend jaar haar 3e lustrum viert en zich in vijftien jaar heeft ontwikkeld tot een succesvol en druk bezocht festival. De Fractie Kistemaker vraagt het college om nogmaals de subsidieaanvraag te beoordelen.

Brief Kistemaker:

v      In de tweede alinea van voornoemd schrijven stelt uw College het ‘vreemd’ te vinden, dat het DCF pas na 14 edities subsidie aanvraagt. Uw College zou toch moeten weten dat subsidie slechts wordt toegekend aan rechtspersonen, in dit geval een stichting. Het DCF pas sinds 2008 een stichting is onder de naam Stichting Cabaretfestival Zwolle. Om voor structurele subsidie in aanmerking te kunnen komen wordt als één van de voorwaarden gesteld dat een stichting 2 jaar dient te bestaan.  Het moge uw College duidelijk zijn dat om die redenen voornoemde Stichting dan ook niet eerder dan in het jaar 2010 een subsidie kan aanvragen, wat voor de organisatie van de 15e editie dan ook door de stichting wordt gedaan.

v      Uw suggestie om nieuwe sponsoren te vinden in deze tijd van economische recessie vindt mijn fractie een zeer wrange. De andere suggestie om entree te gaan heffen, haalt ons inziens één van de unieke pijlers van het cabaretfestival onderuit; het DCF is het enige grote cabaretfestival dat geheel gratis toegankelijk is!

v      Uw opmerking ‘Het festival vindt plaats in december, als bijna alle evenementen reeds hebben plaatsgevonden’ vinden wij een weinig ter zake doende opmerking, waarin het er op lijkt dat uw College zoiets wil zeggen als dat het DCF het paard achter de wagen spant of ‘het DFC moet ook nog zo nodig als evenementje meedoen’.

v      Mijn fractie vindt uw opvatting vreemd, dat een festival wat rond de 1350 bezoekers naar Zwolle trekt, niet voldoende toeristische aantrekkingskracht voor de binnenstad  zou hebben omdat het festival buiten de binnenstad ligt en dat de kans niet groot is dat het festival veel bestedingen genereert in de stad. Hoe ziet uw College dat t.o.v. evenementen welke gehouden worden in de IJsselhal, WRZV-hal, Park De Weezenlanden e/o het FC-Zwollestadion, die ook buiten de grachtengordel liggen? Ons inziens bevindt Regardz Nieuwe Buitensociëteit zich op een prima plaats. Met uw voornoemde opmerking sluit uw College ons inziens elke activiteit ‘buiten de grachtengordel’ uit voor enige subsidieverstrekking.

De Fractie Kistemaker wil van het College dan ook antwoord c.q. duidelijkheid krijgen op de volgende vragen aangaande dit onderwerp.

 1. Bent u op de hoogte van de reden van afwijzing van deze subsidie aanvraag?
 2. Is het u bekend, dat dit Cabaretfestival in 2010 al voor de 15e maal wordt gehouden en zij t/m de 13e editie geen gebruik konden maken van een structurele subsidie? (Omdat subsidie slechts wordt toegekend aan rechtspersonen, en zij dit niet waren).
 3. Dat in de maand december een dergelijk cabaretfestival een aanwinst voor Zwolle is?
 4. Bent u met ons van mening, dat een zo’n aantrekkelijk en laagdrempelig festival voor Zwolle niet verloren mag gaan?
 5. Bent u met ons van mening, dat uw College zich nauwelijks verdiept heeft in de doelstelling van de stichting die beoogt een podium te bieden aan jong en opkomend talent.
 6. Is uw college bereid onderstaande mogelijke oplossingen te onderzoeken of zelf met een oplossing te komen?

v      Opnieuw te bekijken om het gevraagde subsidiebedrag t.b.v. € 10.452,00 voor de 15e editie van het Deltion Cabaretfestival alsnog te verlenen. 

 

Trudy Kistemaker, raadslid Fractie Kistemaker.

 

Artikel delen:
Reacties 6
 1. route
  Los van wat ik inhoudelijk van de afwijzing vind, dit is natuurlijk niet de route.
  Het college heeft een standpunt ingenomen. De fractie Kistemaker kan hierin verandering brengen door een amendement bij de begroting in te dienen er hard te werken aan het krijgen van een meerderheid.
  Het college verzoeken om een heroverweging past niet in de al jaren gebruikelijke procedure


  ⚠️ Meld

 2. Fraktie kistemaker bestaat toch uit 1 persoon?/ Omdat er vragen worden gesteld met :Bent U het met ONS eens??.Overigens vind ik de argumenten waarop deze subsidie is afgekeird twijfelachtig.1300 bezoekers is niet mis,de lokatie zou te ver weg zijn ,wat een onzin.December zou geen goede maand zijn??Zwolle moet in 2020 cultuurstad zijn met toekomst,nou dan hebben we nog even om goed na te denken .aangezien de sponsors niet meer in de rij staan zou ik zeggen ,voor zoveel cabaret met zoveel toekomstige cabaratiers moet een entree van 5 euro toch geen bezwaar zijn.1300 is dan toch al 6500 euro.Dan wordt een subsidieaanvraag ook een stuk aannemelijker.Laten we zeggen 10452 -6500=4042.Dat moet er volgens mij zeker voor een lustrumjaar wel inzitten.Ik wens Ruud Knier met zijn DCF veel succes.En Trudy het is goed dat je nog steeds voor de mensen opkomt,dat heb ik altijd gewaardeert maar een eenmansfraktie lijkt me wel erg eenzaam.


  ⚠️ Meld

 3. Onlangs viel het blaadje Hansz van de gemeente hier in de bus, over inkomensondersteunende regelingen.

  Oplage 52000 op duur papier en huis aan huis verspreid. Lijkt me heel nuttig hier in Zuid waar je nauwelijks een huis krijgt onder de 2 ton.

  Geld komt vast uit een ander potje, maar soms/vaak snap ik er niets van.


  ⚠️ Meld

 4. Het komt me over dat Knier totaal verrast is door de afwijzing van de subsidie.
  Indien de kwestie de raad gepasseerd heeft en Knier hiervan op de hoogte is gebracht heeft Van Boven een punt, maar niet als dit ineens uit de lucht komt vallen. Kistemaker, of wie dan ook, moet om uitleg kunnen vragen. Zo zou ik het dan ook behandeld willen zien.


  ⚠️ Meld

 5. begroting
  subsidie toe- en afwijzingen zijn onderdeel van de behandeling van de begroting.
  In die procedure doet het college voorstellen aan de raad over subsidies. De raad kan daar een ander oordeel over hebben en legt dat dan vast in amendementen, die dan wel aangenomen moeten worden. Dat is wat ik bedoel met mijn hierboven gemaakte procedure opmerking.
  We krijgen op dit moment de ene mail na de andere van organisaties die het niet eens zijn met subsidiebeschikkingen van het college. Dat hoort “gewoon” bij de aanloop naar de behandeling van de begroting.


  ⚠️ Meld

 6. Met dank voor uw nadere toelichting meneer Van Boven.
  Mevrouw Kistemaker heeft zich dus in laten pakken door Knier en handelt momenteel ondeskundig.


  ⚠️ Meld

Reageer