Vragen over discriminatie bij Werkloket de Lure

Zwolle – De fractie van Groen Links/De Groenen heeft via een dagblad van het standpunt van Staatssecretaris Klijnsma gehoord, dat er sprake is van discriminatie op afkomst en leeftijd bij Werkloket de Lure. En dat buiten Zwolle geen gemeente bekend is bij het ministerie waar een soortgelijke situatie speelt. De kwestie is aangezwengeld door mw. Sebahat Yurdusen, die ook in het raadsplein heeft ingesproken. 

"Voor de zomer was er een uitspraak over van commissie Gelijke Behandeling. Daarop was er de reactie van wethouder Knol die sprak van een theoretisch probleem, waarbij hij wel een scholingstraject voor consulenten arbeidbemiddeling van werkloket de Lure aankondigde.Hij gaf ook aan dat hij in beroep wilde gaan tegen de uitspraak terwijl dit blijkbaar  procedureel niet mogelijk is." Uit informatie van Art 1 begin juli begreep GL/DG vervolgens dat er aanwijzingen zijn dat de kwestie breder speelt in Zwolle, en dat er contact is van hen met de gemeente om soortgelijke situaties te voorkomen. Nu begrijpt GL/DG dat er nog geen concreet vervolg bekend is bij Artikel 1. "Uit een nader gesprek met mw. Yurdusen bleek dat zij van mening is dat de gemeente het probleem niet passend bij de ernst van de situatie erkent, ook niet na de uitspraak van de commissie Gelijke Behandeling, die haar eigen ervaring en bevindingen ondersteunt. Met het bekendworden van het standpunt van de staatsecretaris, worden de bevindingen van de commissie nog eens onderstreept." GroenLinks/ De Groenen vindt deze kwestie een grote smet op het blazoen van Gemeente Zwolle en verzoekt hget college daarom een aantal vragen met spoed te behandelen.

Vervolg brief GL/DG:

 

Vragen:Onderschrijft u dat het college nu de eerdere stelling dat er slechts sprake is van een ’theoretische versimpeling’ moet herzien? Erkent u dat u met deze uitspraak fout zat?Wat is de actuele stand van zaken bij het voorkomen van dit soort situaties, en te zorgen dat soortgelijke kritiek nimmer meer voor zal komen?Wanneer start de aangekondigde cursus voor medewerkers van de Lure, klopt het dat daarover met Art 1 nog geen concrete afspraken zijn gemaakt? Waarom deze vertraging? (zie artikel de Stentor)Hoe gaat u zorgen dat elke burger in Zwolle, onafhankelijk van zijn afkomst of leeftijd, kan vertrouwen op een eerlijke, objectieve behandeling door de gemeente? Bent u bereid gelijke behandeling bij Werkloket de Lure regelmatig en via helder toetsbare protocollen te toetsen op naleving? En om Art 1 te betrekken bij hoe dit procedureel kan worden vormgegeven?Wat gaat u verder ondernemen om het imago van Zwolle te herstellen, na deze zeer pijnlijke kwestie?  Namens de Fractie van Groen Links/De Groenen Aysenur EkiciMichiel van Harten

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Zwolle – De SP baalt ervan dat wethouder Knol niets heeft gedaan aan het oplossen van de discriminatie bij Werkloket de Lure. Staatssecretaris Klijnsma heeft de gemeente Zwolle nu op de vingers getikt omdat zij in navolging van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) de eenzijdige werkwijze van het werkloket veroordeeld. Het Werkloket discrimineert op leeftijd en op ras. De SP wil nu zo snel mogelijk van wethouder Knol horen welke maatregelen hij gaat nemen om dit op te lossen.
    SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ??Het kabinet zegt continu dat iedereen aan het werk moet, maar vooral oudere werklozen en allochtonen komen niet aan de bak. De SP vindt dat werkgevers de verantwoordelijkheid hebben om in ieder geval naar evenredigheid ook ouderen en allochtonen aan te nemen. Als het werkloket al een voorselectie maakt er daarin ouderen en allochtonen niet meeneemt, is er sprake van ongelijke kansen. Dat moet wat de SP betreft zo snel mogelijk bestreden worden.

    De SP wil bij de volgende raadsvergadering wethouder Knol vragen welke maatregelen hij gaat nemen om dit op te lossen.    ⚠️ Meld

Reageer