SWZ krijgt compliment van ministerie

Zwolle – Afgelopen week heeft SWZ van het ministerie van Vrom een zienswijze ontvangen over de prestaties van de woningcorporatie. Het ministerie waardeert de prestaties van SWZ zeer positief. Allereerst wordt de bijdrage van SWZ aan de nieuwbouwproductie gewaardeerd. Vorig jaar leverde SWZ 259 nieuwe woningen op in Zwolle (nagenoeg allemaal in de sociale sector). Dit jaar volgt een vergelijkbaar aantal. Ook is er waardering voor de inzet van SWZ voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen, de realisatie van De Herberg en ambities op het gebied van energiebesparing.

Vorige week verscheen eveneens ‘Corporatie in Perspectief’. Een vergelijkende analyse van het Centraal Fonds Volkshuisvesting over de prestaties van woningcorporaties. SWZ springt er goed uit. Vooral als het gaat om de toewijzing van woningen aan de doelgroep, uitgaven voor leefbaarheid en de realisatie van nieuwbouwwoningen ten opzicht van prognoses. Opvallend is de daling van bedrijfskosten bij SWZ. Ten opzichte van 2005 zijn de bedrijfslasten bij SWZ gestegen met bijna 6%, landelijk bedraagt dit 30%. In december wordt de analyse gepubliceerd op de website van het ministerie.

De financiële positie van SWZ wordt door het Centraal Fonds als goed beoordeeld. SWZ wil ook de komende jaren volop investeren in Zwolle. In welke mate dit mogelijk blijft, is erg afhankelijk van de verkoop van bestaande huurwoningen aan huurders en niet-huurders. Ook zijn de lasten voor corporaties (bijvoorbeeld waterschapslasten) sterk gestegen. Deze week wordt de begroting 2010 voorbereid binnen SWZ. Streven is om de interne kosten met 5% terug te brengen en om de investeringen in Zwolle en in onze woningen op een zo goed mogelijk niveau te houden.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. ik wil de SWZ ook erg bedanken voor haar a- sociale gezicht ten opzichte van de het niet bouwen van senioren woningen in Westenholte.Dit hebben ze flink de mist in laten gaan ondanks dat ze al heel ver waren met andere partijen.We hadden nu al een stuk verder geweest en er waren niet zoveel mensen die graag in westenholte waren blijven wonen verhuist.Deze mensen kunnen niet meer wachten.


    ⚠️ Meld

  2. ach ja Wichert het is moeilijk het iedereen naar de zin te maken.
    Het is in Westenholte niet gegaan zoals de westeholtenaren het graag zouden willen. Maar ze doen ook goede dingen zoals hierboven te lezen valt.

    Maar blijf je voor de ouderen in Wstenholte, (waar jij straks ook bij hoort) inzetten, veel succes


    ⚠️ Meld

Reageer