Urgentie voor herontwikkeling project Voorsterpoort

Zwolle – Met het aanbieden van twee rapporten aan de raad hebben burgemeester en wethouders van Zwolle nieuwe stappen gezet voor de verdere ontwikkeling van het project Voorsterpoort. Onlangs maakte het college bekend dat zij de manier waarop het bedrijventerrein het beste herontwikkeld kan worden tegen het licht wil houden. De twee rapporten, opgesteld door onafhankelijke deskundigen, onderschrijven de urgentie die het college ziet om tot een heroriëntatie te komen.

Vanwege de veranderende economie en op basis van gesprekken met marktpartijen zijn burgemeester en wethouders eerder al tot de conclusie gekomen dat de Voorsterpoort op een andere manier ontwikkeld moet worden dan in 2007 gepresenteerd. Zwolle wil het gebied omvormen tot een modern werk- en winkelgebied, pal langs de A28, op relatief korte afstand van de binnenstad en straks voorzien van een zogenoemde voorstadshalte van de sneltramlijn tussen Zwolle en Kampen. Om de kansen die Voorsterpoort biedt zo goed mogelijk te benutten, heeft het college aangegeven de visie op het gebied en de aanpak van het project aan te willen passen. In samenspraak met de gemeenteraad verwachten burgemeester en wethouders de komende tijd noodzakelijke besluiten te nemen om het project Voorsterpoort toekomstbestendig te maken.

Aanvullend overleg met partners in de stad en met marktpartijen maken wat het college betreft ook nadrukkelijk onderdeel uit van de verdere ontwikkeling van Voorsterpoort.

De nu aan de raad aangeboden rapporten van de bureaus Corgwell en BMC, zogenoemde quickscans, geven adviezen op twee gebieden: een programmatische heroriëntatie op visie en uitgangspunten zijn nodig voor Voorsterpoort. Bovendien moet de gemeente goed nadenken over hoe majeure projecten het beste kunnen worden aangestuurd.

De gemeenteraad buigt zich binnenkort samen met het college over de herontwikkeling van Voorsterpoort.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. –Bovendien moet de gemeente goed nadenken over hoe majeure projecten het beste kunnen worden aangestuurd.–

    Ik dacht dat ze er voor waren om dat in het verleden ook te doen.
    Wat hebben ze toen gedaan. Is er een schuldige? Waren er geen concrete afspraken?
    Waar zijn hun vrienden de projectontwikkelaars nu?    ⚠️ Meld

Reageer