Debat in rechtbank Zwolle over Lekenrechtspraak

Zwolle – Op zaterdag 7 november openen alle rechtbanken en gerechtshoven hun deuren voor het publiek. Tijdens de Open Dag kan het publiek van dichtbij zien hoe rechters werken. In de week voorafgaand aan deze Open Dag organiseert Debatcentrum Waag in samenwerking met de Rechtbank Zwolle-Lelystad op 2 november om 20.00 uur een debat in de rechtbank van Zwolle over de Lekenrechtspraak. Moet de Rechtspraak een zaak van deskundigen blijven of mogen burgers ook meebeslissen. Deze vraag staat centraal tijdens het debat op 2 november in de rechtbank (Luttenbergstraat 5) van Zwolle. Mr. Wouter van den Bergh, vicepresident van de rechtbank Amsterdam, Mr. Pieter G. Wiewel, vicepresident van het gerechtshof Amsterdam en Tweede Kamerlid Mr. Drs. Nicolien van Vroonhoven, Justitiewoordvoerder CDA fractie treden met elkaar in het strijdperk.

Wie kent ze niet: de Amerikaanse rechtszaakthrillers- en series waar de spanningsboog wordt opgevoerd totdat de prangende vraag wordt gesteld: Has the Jury reached a verdict? In Nederland gaat dat niet zo. Sinds 1813 kennen wij geen jury meer in de rechtszaal. Hier beslist de rechter zonder tussenkomst of bemoeienis van burgers. Dat wil niet zeggen dat de discussie over lekenrechtspraak hier niet wordt gevoerd. Integendeel, deze steekt regelmatig de kop op. Al is het maar omdat Nederland, samen met Duitsland, een uitzondering vormt: De rest van Europa en uiteraard de VS, kennen namelijk wél lekenrechtspraak.  

Terwijl de andere vormen van overheidsmacht, de bestuurlijke en de wetgevende, voortdurend worden blootgesteld aan toenemende inspraakmogelijkheden van burgers, is de rechtsgevende macht hier tot nu toe van gevrijwaard. Ten onrechte, zeggen sommigen. Anderen wijzen juist weer op het feit dat de rechterlijke macht over het algemeen goed functioneert in Nederland en aanmerkelijk meer gezag geniet dan de andere machtsvormen. Over deze tegenstelling zal gesproken worden in het debat die gehouden worden bij de rechtbank in Zwolle. In het strijdperk treden o.a. Mr. Wouter van den Bergh, vicepresident van de rechtbank Amsterdam, Mr. Pieter G. Wiewel, vicepresident van het gerechtshof Amsterdam en Mr. Drs. Nicolien van Vroonhoven, Justitiewoordvoerder CDA fractie in de Tweede Kamer. Het beloven inspirerende en spannende discussies te worden. Er is bovendien volop ruimte voor het publiek om prikkelende vragen te stellen en mee te debatteren!

Mocht u meer informatie willen ontvangen over de debatten dan kunt u contact opnemen met: Sisca Sytema, programmamaker van Debatcentrum Waag: 06-24231530 of sisca@debatcentrumwaag.nl. Voor meer informatie over de Open Dag van de Rechtspraak kunt u de volgende website: www.opendagvanderechtspraak.nl raadplegen.  

Artikel delen:

Reageer