Zwolse bedrijven in de schoolbanken van het UWV

Zwolle – Tussen de bedrijven door’. Onder dat motto staat op 3 november een werkgeverscongres op het programma in de Nieuwe Buitensociëteit Regardz aan Stationsplein 1 in Zwolle. Een congres waarop ongeveer 200 van de grotere werkgevers uit Zwolle en omgeving door UWV worden bijgepraat over ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt en de sociale zekerheid.

Plannen voor vereenvoudiging van ziektemelding en uitvoering van de Ziektewet worden ook gepresenteerd. UWV nodigt werkgevers uit Overijssel uit om tussen 13 en 17 uur aanwezig te zijn tijdens deze bijeenkomst. Deelname is gratis en inschrijven kan tot een dag voor het congres. Het werkgeverscongres is onderdeel van een succesvolle reeks bijeenkomsten die dit najaar verspreid over heel Nederland op de agenda staan. Deze congressen staan in het teken van belangrijke economische ontwikkelingen en hoe werkgevers hiermee in hun HRM-strategie kunnen omgaan. Het UWV werkgeverscongres richt zich op degenen die verantwoordelijk zijn voor HRM bij werkgevers met 150 werknemers of meer.

In vijf workshops komen interessante thema’s aan bod. Bezoekers kunnen kiezen uit twee van de volgende thema’s:

Dienstverlening UWV Werkbedrijf
Ondanks de werkloosheid is er nog veel dynamiek op de arbeidsmarkt. UWV Werkbedrijf wil met werkgevers bijdragen aan het goede functioneren hiervan. Hoe geeft zij dit vorm, gegeven de regionale arbeidsmarkt? Waar zijn nog vacatures beschikbaar en waar vallen de hardste klappen?

Eerste Hulp bij Ontslag
Deze workshop gaat in op arbeidsjuridische dienstverlening: de rol van ontslag bij reorganisatie, ontslagrecht en de herziene kantonrechtersformule. Wat kunnen werkgevers van UWV verwachten? Hoe wil UWV werkgevers zo goed mogelijk ondersteunen en adviseren?

Een rondje Ziektewet
UWV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werken aan de vereenvoudiging van de uitvoering van de Ziektewet. Bovendien ontwikkelt UWV een snellere elektronische aangifte van ziektemeldingen. Welke voordelen biedt dit werkgevers?

Eigenrisicodragen WGA
Veel werkgevers vragen zich af of zij eigenrisicodrager Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) zullen worden. UWV zet alles voor werkgevers op een rij.

Wet Verbetering Poortwachter
Aan de hand van praktijkvoorbeelden komen thema’s aan bod als verplichtingen, middelen om re-integratie te bevorderen en het deskundigenoordeel.

Informatieplein
Op het voor alle bezoekers toegankelijke informatieplein kunnen werkgevers terecht met vragen of voor aanvullende informatie over de thema’s die tijdens de workshops aan bod komen.

Aanmelding is mogelijk tot één dag van tevoren via www.uwv.nl/werkgeverscongressen Hier is ook informatie over de werkgeverscongressen beschikbaar.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. misschien kan er ook uitleg gegeven kan worden, aan de werkgever wat zij bieden als je iemand vanuit de wajong in dienst neemt.
    (zie topic er koemen steeds meer wajongers bij)


    ⚠️ Meld

Reageer