SP vragen over schrappen Weteringkade uit baggerplan

Zwolle- De SP in Zwolle heeft vandaag vragen gesteld aan het college over het schrappen van de Weteringkade uit het baggerplan. In het verleden heeft toenmalig wethouder de heer Van Dooremolen de toezegging gedaan aan de eigenaren van de woonschepen dat ook de Weteringkade zou worden meegenomen in het Baggerplan. Ook bij de promotie van het baggerplan werd het Almeloos Kanaal/Weteringkade nog genoemd.

SP 3.jpg

SP-raadslid Emil Hoogterp: ‘Er moet snel wat gebeuren aan de Weteringkade. De bewoners van de woonschepen geven aan dat slib snel moet worden verwijderd, omdat het anders mogelijke schade oplevert aan de woonschepen. Bovendien hoort de gemeente gedane toezeggingen na te komen. Dit stukje Zwolle valt onder het stedelijk water en daarmee onder verantwoordelijkheid van de wethouder.’  

De SP wil van het college weten hoe het kan dat het Almeloos Kanaal/Weteringkade niet meer voorkomt in de baggerplannen, terwijl men uit de verschillende gemeentelijke stukken (onder andere de ligplaatsverordening en de promotie van het baggerplan) kan opmaken dat dit gedeelte wel zou worden meegenomen. Daarnaast vraagt de SP naar de status van de toezeggingen die aan de bewoners van de woonschepen zijn gedaan. In de ligplaatsverordening wordt aangegeven waar woonschepen aan moeten voldoen. De SP is benieuwd welke verantwoordelijkheden en taken de gemeente heeft in het onderhoud van de ligplaatsen in Zwolle.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Mag ik aannemen dat ook in Zwolle woonboten op het riool zijn aangesloten?
    Buiten dat gaat een woonark niet met een week scheef liggen door toenemend slib. Om dat voor elkaar te krijgen moet het waterpeil ineens verlaagd zijn, waardoor de arken aan de grond zijn komen te liggen.
    De vaarwegbeheerder heeft ook een onderhoudsplicht.
    Als men woonarken toestaat en liggelden int, dan moeten deze ‘consumenten’ ook normaal kunnen wonen..    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.