Geluidshinder A28 besproken op Wijkplatform Veerallee

Zwolle – Wijkwethouder Alida Kastelein nodigt bewoners van de Veerallee uit voor het wijkplatform Veerallee op dinsdag 3 november, aanvang 20.00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in het Lumeijn, Kon. Wilhelminastraat 93.

Tijdens de bijeenkomst geeft Jacob Vos (projectleider Regio IJssel-Vecht) een toelichting op het onderzoek en de uitkomsten van de Aanpak geluidshinder A28. Daarnaast presenteert wijkmanager Froukje Idsardi globaal de uitkomsten van het Buurt voor buurt-onderzoek 2009.

Wijkplatform

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkservicepunten via Telefonisch Servicecentrum (TSC) op telefoonnummer 14038. De data van de verschillende wijkplatforms (en verslagen) zijn te vinden op www.zwolsewijken.nl.

Artikel delen:

Reageer