Onderzoek naar eet- en beweeggewoonten

Zwolle – De GGD startte haar actie ‘ChecKid’ dit jaar dinsdagmorgen op OBS De Marsweide aan de Tichelmeesterlaan in Zwolle Zuid. ChecKid is een onderzoek naar de leefstijl van kinderen, zoals eet- en beweeggewoonten. Wethouder E. Dannenberg en de Miss Overijssel Maaike Heethaar waren te gast bij deze opening.

marsweide_1.jpg

Tijdens de de bijeenkomst werd er via een ‘petje op petje af’ quiz aan de kinderen gevraagd wat hun kennis van eet- en beweeggewoonten is. Vervolgens werd er een speelse estafetteloop georganiseerd. ChecKid is een onderzoek dat in 2006 is uitgevoerd op het grootste deel van de basisscholen in Zwolle. Van de kinderen die meededen aan het onderzoek is lengte, gewicht en middelomtrek gemeten. Hun ouders gaven door middel van een vragenlijst informatie over de eet- en beweeggewoonten van hun kind. Al deze gegevens worden gebruikt om te kijken welke kinderen een gezonde leefstijl hebben en welke kinderen wat minder gezond leven. Hierbij is bijvoorbeeld gekeken naar de wijk waarin kinderen wonen, naar welke school ze gaan, en of het om jongens of meisjes gaat. Op basis hiervan kan de GGD kijken waar in Zwolle de grootste behoefte is aan het stimuleren van een gezonde leefstijl, en op termijn wellicht het terugdringen van overgewicht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Vrije Universiteit, het VU medisch centrum en de Hogeschool Windesheim.

marsweide_2.jpg

marsweide_3.jpg

marsweide_6.jpg

Met dank aan Larry Breunis!

De gegevens van ChecKid dienen als input voor het programma Samen Gezond! van GGD IJsselland. Samen Gezond! is een wijkgericht actieprogramma waarin verschillende organisaties samenwerken met als doel het stimuleren van een gezonde leefstijl en het terugdringen van overgewicht.

marsweide_4.jpg

ChecKid wordt dit najaar en in 2012 herhaald. Hierdoor de GGD zien zien of kinderen gezonder zijn gaan leven en of er minder overgewicht is dan toen we begonnen in 2006.

marsweide_5.jpg

Het Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle (OPOZ) is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van ChecKid.

Artikel delen: