Nieuw bestuursprogramma voor Isala

Zwolle – Dagelijks Bestuurslid Jan Oggel van het Waterschap Groot Salland heeft het nieuwe bestuursprogramma ‘Water is onze inspiratie’ persoonlijk overhandigd aan Marjanne Sint, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Isala klinieken. Tijdens de overhandiging is stilgestaan bij onderwerpen uit het programma die het ziekenhuis  raken. Eén van de grote projecten waar het waterschap de komende jaren mee aan de slag gaat, is het project SLIK, waarmee onderzoek wordt gedaan naar een verdere verbetering van het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater.

bestuursprogramma_oggel.jpg

Zowel het waterschap als de Isala klinieken werken uit maatschappelijk oogpunt samen om het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater te optimaliseren. Met SLIK (Sanitaire Lozing Isala klinieken)  is het de bedoeling om te onderzoeken of medicijnresten met een verbeterde zuiveringswijze beter kunnen worden verwijderd. Daarnaast wordt in kaart gebracht wat de effecten zijn van medicijnresten in afvalwater op het watermilieu.

Samenwerking

Het waterschap heeft in de Isala klinieken een goede samenwerkingspartner gevonden. De komende jaren zal op locatie Sophia aan de Dr. van Heesweg een nieuw ziekenhuis verrijzen. Onlangs zijn de Isala klinieken officieel van start gegaan met de realisatie van circa 100.000 m2 nieuwbouw. Naast de praktische samenwerking met de Isala klinieken werkt Groot Salland hierin samen met de gemeente Zwolle, Vitens, STOWA en het RIVM.

Voorbeeldfunctie

SLIK draagt een voorbeeldfunctie voor vergelijkbare initiatieven in Nederland en Europa.

Het project wordt Europees gesubsidieerd vanwege het innovatieve karakter en de bijdrage aan internationale kennisuitwisseling. Voor dit project zijn samenwerkingspartners gevonden uit Duitsland, Luxemburg, Zwitserland en Schotland die gelijksoortige projecten uitvoeren.

De totale kosten van het project bedragen circa € 3,1 miljoen. Hiervoor wordt onder meer een kleine demonstratiezuivering gebouwd op het terrein van het waterschap naast de Isala klinieken, locatie Sophia. Naar verwachting gaat voor de bouw van deze waterzuivering begin 2010 de eerste paal de grond in.  

www.wgs.nl/bestuursprogramma

Artikel delen:

Reageer