“Daklozenproject moet blijvend steun krijgen”

Zwolle – Freddy Eikelboom de fractievoorzitter van Swollwacht maakt zich, naar aanleiding van geluiden uit de ambtelijke organisatie, op dit moment zorgen over het voorbestaan en daarmee de continuïteit van de nuttige en noodzakelijk sociale dagloonprojecten.

Ongeveer vijf jaar geleden is in Zwolle gestart met een drietal dagloonprojecten voor dak- en thuislozen. Dagelijks zijn ongeveer 25 dak- en thuislozen druk doende met het prikken van zwerfvuil rondom de dagopvang bonjour en de gebruikersruimte aan de Pannekoekendijk, waarvoor deze doelgroep een netto vergoeding van € 5,- per dagdeel ontvangt. In en rondom daklozenopvang De Herberg is nog verder geïnvesteerd in de mogelijkheden van een goede dagbesteding voor de betreffende doelgroep, waarbij de “werkende dak- en thuislozen” een vergoeding ontvangen van € 0,50 ct per gewerkte uur. Dit alles met een maximum van € 20,- per week. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op de vrijstelling van bijverdiensten in de WWB. Deze vrijstelling is maximaal tussen de € 800,- en € 1500,- per jaar. Ongeveer vijftien mensen werken doordeweeks en onderhouden hier het terrein en de buurt. Ze maken de toiletten schoon, ze koken en wassen. Voor die zelfwerkzaamheid mag naar het oordeel van Eikelboom zeer zeker iets tegenover staan. Eikelboom stelt hierover een aantal vragen aan wethouder E. Dannenberg.

Daarnaast durft Eikelboom zelfs te stellen, dat het project noodzakelijk is omdat hiermee wordt voorkomen dat de genoemde doelgroep zorgt voor overlast (het lallen naar voorbijgangers en het drinken van alcohol op straat) in de omliggende wijken, waarmee tevens wordt voorkomen dat de politie er niet achteraan hoeft te jagen en hun tijd zinvoller kunnen besteden.

Swollwacht is ter ore gekomen, dat de vergoeding van zowel de dagloonprojecten voor dak- en thuislozen als de dagbesteding in De Herberg op losse schroeven staat. Dit vanwege de interne overdracht van verantwoordelijkheid van Wijkzaken naar Sociale Zaken en Werkgelegenheid. "Deze projecten zijn tot aan vandaag altijd vanuit de potjes tegen overlast in de woonomgeving bekostigd, maar zouden nu betaald moeten worden uit de re-integratie en participatiemiddelen, waar voor beiden genoeg is te zeggen."

Het maakt Eikelboom dan ook niet uit, uit welk potje dit project gefinancierd gaat worden. Hij wil alleen dat de vergoeding voor dit project ook voor de komende jaren overeind blijven, zodat de genoemde doelgroep op een positieve wijze en op hun manier actief kunnen bijdragen aan de Zwolse samenleving. Wanneer blijkt dat de wethouder dit nuttige en noodzakelijke project wilt schrappen, dan wil Eikelboom graag wijzen op de nadelige consequenties zoals (geluid) overlast op straat en omliggende wijken, hogere kosten voor opruimen zwerfvuil door bijvoorbeeld ROVA en meer kosten door de kostbare inzet van politie.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft Eikelboom de volgende mondelinge vragen:

–          Is het juist dat de financiering van deze projecten door de onderlinge overdracht  op losse schroeven staan?–          Zo ja, wat is hier de reden van?–          Zo nee, kunt u ons garanderen dat deze projecten ook de komende jaren kunnen rekenen op financiële ondersteuning?–          Is het zelfs mogelijk deze doelgroep op meer plaatsen in te zetten waar sprake is zwerfvuil?Freddy Eikelboom

 

Fractievoorzitter Swollwacht

Artikel delen:

Reageer