Bijna acht ton voor woningbouwprojecten in Zwolle

Zwolle – De bouw is een belangrijke economische factor in Overijssel. Maar er worden minder woningen verkocht en voor ontwikkelaars is het steeds moeilijker om projecten gefinancierd te krijgen. Provincie Overijssel heeft de stimuleringsmaatregel van het Rijk verdubbeld. Elf gemeenten in Overijssel kunnen rekenen op 4 miljoen extra subsidie. Daarvan krijgen 5 woningbouwprojecten in Zwolle een bedrag van € 794.00,-.

Om de woningbouw in het land een extra steuntje in de rug te geven heeft het Rijk de stimuleringsregeling woningbouw begin dit jaar ingesteld. De regeling bestaat uit drie tranches. Bij de eerste konden gemeenten projecten aandragen. De provincie Overijssel heeft de aanvragen die in de eerste tranche zijn gehonoreerd, verdubbeld. “Tot 15 oktober hadden gemeentes de tijd om de aanvraag ook bij de provincie in te dienen en hier is goed gebruik van gemaakt”, aldus gedeputeerde Gert Ranter, waarnemend portefeuillehouder Wonen.

Volgens gedeputeerde Ranter houdt de provincie de economische situatie scherp in de gaten. “Deze prikkel is onderdeel van een totaalpakket aan maatregelen waarmee wij in Overijssel een investering doen van 16 miljoen euro, in een sector die het hard nodig heeft. Provinciale Staten besluiten in november over het totaalpakket aan maatregelen voor de woningbouw.”

De maatregelen komen voort uit het programma “Investeren in Overijssel”. Met dit programma investeren Gedeputeerde Staten extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Tot en met 2011 gaat het om een bedrag van ruim 300 miljoen euro. Deze investering komt bovenop de reguliere begroting uit het coalitieakkoord

& Overijssel 2007-2011. Het programma voorziet in een breed scala aan projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit, economie, landelijk gebied, water, milieu en culturele en sociale infrastructuur. Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn de rode draden bij de keuze van de projecten. De extra investeringen zijn mogelijk gemaakt door de verkoop van de Essent aandelen door de provincie.

Artikel delen:
Reacties 5

Reageer