Vragen over fasering aanleg rotonde Aa-landen

Zwolle – Binnenkort buigt het college van Burgemeester en Wethouders zich over een bestemmingsplan dat de directe ontsluiting regelt van de parkeerplaats bij winkelcentrum Aalanden op de Zwartewaterallee. Dat is de eerste van drie maatregelen om de verkeerproblematiek rond het winkelcentrum aan te pakken. De tweede maatregel betreft het aanleggen van een extra fietsverbinding. Tot slot is er nog het aanleggen van een rotonde op de kruising van de Dobbe met de Rijnlaan en de Eemlaan.

GroenLinks/De Groenen melden dat in een recent persbericht van de gemeente staat: "Medio volgend jaar wordt op die plek een rotonde gerealiseerd." Bij de behandeling van de begroting voor 2009 zei wethouder Cnossen over de omstreden aanleg van de rotonde: "Bij het uitvoeren van de werkzaamheden kan er een knip worden aangebracht tussen de eerste twee maatregelen (een uitrit en een fietspad) en in de adempauze kan worden bekeken hoe de rotonde kan worden aangelegd. Die adempauze is eigenlijk al een gegeven, zegt GL/DG: er moet bijvoorbeeld nog grond verworven worden. In de tussentijd wil de wethouder dan kijken naar het effect van de eerste twee maatregelen. GL/DG: "Dan is er ook helderheid over de subsidieaanvragen. De wethouder wil niet lang wachten met de uitvoering als helder is dat de eerste twee maatregelen ontoereikend zijn." Met de aanleg van de rotonde is bijna €700.000 gemoeid. Daarvan wordt door de provincie Overijssel €240.000 bijgepast." Ambtelijke informatie leert GL/DG dat gezien de impact van de afsluitingen die nodig zijn het aanleggen van de rotonde bij voorkeur in de zomerperiode plaatsvindt. Deze planning lijkt GL/DG in strijd met het voornemen dat wethouder Cnossen heeft uitgesproken bij de behandeling van de begroting voor 2009.

GL/DG heeft daarom de volgende vragen aan u.

1. Als op korte termijn het genoemde bestemmingsplan wordt vastgesteld, op welke termijn wordt de ontsluiting naar de Zwartewateralleen dan gerealiseerd?

2. Op welke termijn wordt de tweede van de reeks maatregelen, de extra fietsontsluiting, uitgevoerd?

3. Hoe gaat u het effect van deze twee maatregelen meten en hoe veel tijd heeft u daarvoor nodig?

4. Bent u het met ons eens dat het uitgeven van €450.000 gemeenschapsgeld aan een rotonde alleen dan te verantwoorden is als duidelijk is dat de eerder genomen maatregelen ontoereikend zijn?

5. Komt u de toezegging na dat eerst het effect van de eerste twee maatregelen wordt nagegaan, alvorens u overgaat tot de aanleg van de rotonde, die het adviesbureau Mobycon heeft ontraden omdat die vrijwel zeker tot verkeersopstoppingen zal leiden die zelfs de Zwartewaterallee zullen bereiken?

namens de fractie van GroenLinks-De Groenen,

Patrick Rijke

Aysenur Ekici

Artikel delen:
Reacties 7
 1. Wethouder Cnossen kan en wil niet zijn fouten uit het verleden toegeven.
  Blijven tegenwerken van een al jaren geleden door burgers aangedragen oplossing zegt veel over het karakter van deze man en zijn partij.


  ⚠️ Meld

 2. de maatregelingen uit het verleden hebben alleen maar veel geld gekost, maar de problemen niet opgelost, en nu moet er weer gekeken worden hoe het moet, het is toch duidelijk lijkt mij, een rotonde aanleggen op de plek van de uitrit aan de rijnlaan en graag zo snel mogelijk een veilige uitrit voor fietsers en een goede overloop mogelijkheid voor voetgangers, maar ook dit zal wel niet eerder plaatsvinden dan na de verkiezingen van maart zodat cnossen geen besluit hoeft te nemen want daar is hij geen ster in, behalve in verkeerde besluiten nemen daar is hij kampioen in.


  ⚠️ Meld

 3. Dergelijke ambtenaren en bijbehorende instanties kunnen niets met logica.
  Het moet vooral erg ingewikkeld gemaakt worden en geld kosten..  ⚠️ Meld

 4. Gaan ze nou tóch een rotonde aanleggen aan de Rijnlaan? Zonde van het geld, de huidige situatie stroomt net zo goed door.
  Nóg beter is het als de fietsers en voetgangers aan de linkerkant van de auto’s zouden oversteken; dan heb je als -van-de-parkeerplaats-af-willende-automobilist alleen rekening te houden met verkeer dat vanaf de Zwartewaterallee komt.


  ⚠️ Meld

 5. Beleid gemeente faalt weer eens!
  Een nieuwe rotonde heeft helemaal geen zin. Zeker niet als aan de rechterkant 30 meter verder ook al een rotonde ligt en aan de linkerkant na 50 meter verkeerslichten bij de kruising met de Zwartewaterallee. Je krijgt dan geen goede doorstroom van het verkeer.
  Beter is om het fietspad aan de winkelcentrumkant op te heffen en het fietspad aan de andere kant te verbreden.
  Nog beter is om verkeer binnen te laten komen via de Rijnlaan en te laten uitstromen aan de Merwedelaan en Zwartewaterallee middels eenrichtingsverkeer. Je bent dan de verkeersdruk op de Rijnlaan kwijt!

  Een rotonde is pure geldverkwisting. Laten we in maart 2010 bij de gemeenteraadsverkiezinen op een ander college stemmen.


  ⚠️ Meld

 6. Fietsen?
  Ik woon zelf in de AA-Landen en doe mijn boodschappen altijd met de fiets, laat mijn auto gewoon voor de deur staan.
  Hoeveel mensen pakken de auto niet voor 2 pakken karnemelk, doosje kipfilet, six-packje en een krop sla?


  ⚠️ Meld

 7. Fietsen?
  Ik ga ook altijd op de fiets maar dat dat nou zo geweldig is. Kom maar eens rond vijf uur op het winkelpleinmet je fiets. Het is net Russische roulette. Van alle kanten komen auto’s en mensen met winkelwagens. Niemand die oplet en de verkeersregels toepast. Nee iedereen wil zo snel mogelijk naar huis. Een rotonde lijkt mij nog steeds geen oplossing. Tijdens de spits geeft dit alleen maar meer oponthoud. Dat zie je nu ook al gebeuren. De rotonde bij de Merwedelaan loopt vol en voor je het weet sta je ook vast op de Zwartewaterallee. Wat wel de oplossing is voor dit probleem weet ik niet. Aan alle oplossingen die worden voorgedragen zitten wel nadelen.


  ⚠️ Meld

Reageer