Woon-zorgcomplex Driezorg aanwinst voor Westenholte

Zwolle – De nieuwbouw van het woon-zorgcomplex van Driezorg in Westenholte komt met de samenwerking met Woonzorg Nederland steeds dichterbij. Burgemeester en wethouders hebben het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld. De nieuwbouw aan de Voorsterweg, op de hoek met het Rozenpad, herbergt straks ouderenwoningen in combinatie met zorg. Het gaat om een programma van ongeveer 90 wooneenheden en een zorgcomplex voor huisartsen, een fysiotherapie en een daarbij behorende apotheek. Als alles volgens planning verloopt, kan de bouw in april van 2010 beginnen.

De op handen zijnde bouw van het woon-zorgcomplex van Driezorg in de noordschil van Westenholte gaat de verschraling van het voorzieningenaanbod in dit stadsdeel tegen. Het is een wens van veel Westenholtenaren dit soort voorzieningen onder handbereik te hebben. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage voor een periode van zes weken. De data van de ter inzage legging wordt gepubliceerd in de Peperbus, de Staatscourant en op de gemeentelijke website. Iedereen kan tegen het plan zienswijzen indienen bij de gemeenteraad, die er in begin volgend jaar een besluit over neemt. De ontwikkeling van het woon-zorgcomplex is niet de enige ontwikkeling in de noordschil van Westenholte. Op 2 november is de verkoop van drie kavels aan het Rozenpad begonnen. Om de bewoners van Westenholte bij te praten over de ontwikkelingen wordt nog voor het einde van dit jaar een wijkplatform georganiseerd.  

Artikel delen:

Reageer