Bestemmingsplan windpark Tolhuislanden vastgesteld

Zwolle – Het college van B&W heeft het bestemmingsplan Windpark Tolhuislanden vastgesteld en legt dit nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De inspraakprocedure heeft niet geleid tot wezenlijke wijzigingen in het bestemmingsplan. Er wordt wel tegemoet gekomen aan een aantal verzoeken van indieners van zienswijzen. Zo heeft een extern bureau een zogeheten planschaderisico-analyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat voor enkele woningen mogelijk een planologische verslechtering optreedt. Eventuele kosten die hieruit voortkomen komen voor rekening van de initiatiefnemers. Verder wordt er op verzoek van omwonenden binnen een jaar na oprichting van het windpark een controlemeting uitgevoerd van de geluidsemissie.

tolhuislanden.jpg

In het kader van de komst van het windpark heeft de gemeente vrijwillig een zogeheten milieu effect rapportage (m.e.r.) uitgevoerd. Een m.e.r. is bedoeld om bij de keuze voor een bouwlocatie het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen. De resultaten van de m.e.r. hebben niet geleid tot aanpassingen in het plan. Het bestemmingsplan maakt de plaatsing van vier windturbines mogelijk in het gebied Tolhuislanden. Het gezamenlijk vermogen van de turbines bedraagt 12 MW. Hiermee kunnen ca. 8000 woningen worden voorzien van duurzaam opgewekte elektriciteit. De provincie Overijssel heeft in haar Omgevingsvisie het gebied Tolhuislanden aangewezen als kansrijk gebied voor het oprichten van een windpark.  

Artikel delen:
Reacties 3
 1. Natuurlijk heeftt de inspraakprocedure niet geleid tot wezenlijke wijzigingen in het bestemmingsplan.
  Er waren maar 1600 handtekeningen tegen het plaatsen en 62 bezwaarschriften.Die zijn allemaal van tafel geveegt .

  B&W heeft 62 bezwaren van tafel geveegt van omwonende.Zij allen vrezen grote overlast en gezondheids problemen.Op internet zijn duizenden paginas te vinden ( Google maar eens op “overlast windmolens “) waar te lezen valt in hoeverre omwonende last onder vinden van deze molensen hoe schadelijkdit is voor de gezondheid van omwonenden.In Duitsland en Frankrijk mogen deze molens al niet meer geplaats worden binnen een straal van 1500 meter van woonhuizen.In Amerika is dit zelfs enkele kilometers.
  Er zijn diverse buurtvergaderingen geweest met Van Dornenmolen en de heer Aalders en steeds was duidelijk dat wij die dingen hier niet willen. 1600 handtekeningen tegen die molens zijn in de buurt opgehaald.
  Naast de grote overlast is er de horizon vervuiling. die dingen hebben een as hoogte van 85 meter.Daar aan zitten de propellers en die zijn 45 meter dus 90 meter in omvang. De totale hoogte is dus 130 meter.

  Deze molens zouden volgens de gemeente geen afbreuk doen aan het openlandschap ,daar de her en der voorkomende bomenrijen en de spoorlijn ook al elementen zijn die deze verbreken.
  Nu vraag ik je ,Boomen vergelijken met mega windmolens van 130 meter hoog !!Gouden letters op een raam stoort de gemeente maar deze mega gehaktmolens blijkbaar niet.

  Ook is de gemeente Zwolle er zich van bewust dat er een waardevermindering kan optreden van onze huizen.
  Maar stellen dat deze planschade verhaalt gaat worden op de initiatiefnemers en geschat wordt op 70.000 tot 120.000 euro.
  Er zijn diverse uitspraken gedaan door de hoge raad die al een waarde vermindering tot 30 % hebben opgeleverd voor woonhuizen tot in een omtrek van 1500 meter.
  De rechtbank Zwolle heeft bepaald en uitspraak gedaan dat mijn huis 15% minder waard is alleen al door de komst van de windmolens.Dit is alleen al een waardevermindering van 80.000 euro voor een huis,
  Hoe kunnen ze dan stellen dat de totale planschade slechts 70.000 tot 120.000 euro zou bedragen?
  Dit gaat in de vele miljoenen lopen.
  Waarom wordt dit verzwegen?
  Geld dat de initiatiefnemers niet kunnen opbrengen en waar de gemeente Zwolle (de burger) voor opdraait
  Rij eens door de polder en zie zelf hoe die krengen het landschap verpesten.
  En deze molens zijn nog maar 40 meter hoog . k hoop echt dat de raad zich verdiept in deze materie en niet zomaar klakkeloos de rapporten overneemt van de ambtenaren die dit allemaal bedacht hebben. Met het ondertekenen van het verdrag van Kyoto heeft de gemeente Zwolle zich niet gerealiseerd wat de consequenties waren en wringt zich nu in allerlei bochten om de plaatsing van deze megamolens te rechtvaardigen.
  Er zijn vele vierkante kilometers aan platte daken in Zwolle alleen al op de industrie terreinen die allemaal zonder dat iemand er last van heeft voorzien kunnen worden van zonnepanelen. Dus een alternatief is er zeker wel.  ⚠️ Meld

 2. @tjalling, als ik jou goed begrijp dan moet de gemeente Zwolle alleen jou al 80.000 euro betalen vanwege geleden planschade? Of heeft de gemeente hiermee nog niet ingestemd en ga jij ze aansprakelijk stellen?


  ⚠️ Meld

 3. Mijn huis maar ook de huizen hier in de buurt zijn allemaal een stuk minder waard ,als je het al kunt verkopen .Want wie wil er nu vrijwillig in de buurt wonen van windmolens die niet alleen lawaai en en horizon vervuiling veroorzaken ook nog voor ernstige gezondheids problemen kunnen zorgen?
  Die schade zal dus verhaalt moeten worden op ,in eerste instantie de gemeente Zwolle die op haar beurt dit weer wil gaan verhalen op de eigenaaren van de windmolens.Maar deze hebben slechts daarvoor 100.000 euro daarvoor uitgetrokken.De gemeente Zwolle blijft dus met een grote planschade post zitten.
  Door de rechter is inmiddels woz waarde ,die de gemeente zelf had vastgesteld met 15% verlaagt.Dit houd dus in dat mijn woning 15% minder waard is geworden of terwijl 80.000 euro.
  Dit geld ook ook voor de vele andere woningen hier in de buurt.
  Met elkaar enige miljoenen.
  Natuurlijk gaan wij de gemeente aansprakelijk stellen en zullen wanneer ze niet over de brug komen, dit tot de hoogste instantie uit gaan vechten.


  ⚠️ Meld

Reageer