Verkoop van woningen aan senioren in Westenholte

Zwolle – Delta Wonen Zwolle heeft in de wijk Westenholte beroering verwekt onder een groot aantal huurders van woningen aan de Boterbloem-, Rozen- en Margrietweg door het op 10 september 2009 zenden van brieven met als onderwerp “uw huurwoning kopen” en daaropvolgend op 12 oktober 2009 een brief  met als onderwerp “Kadastrale werkzaamheden”. Het betreft hier de bewoners van de woningen, welke bekend staan als “complex 1027”. Het betreft twintig stuks woningen deeluitmakend van de zestig huurwoningen van dit complex. 

"De woningen staan in een prima buurtje met veel cohesie en met een mix van jongere maar meest oudere bewoners. Het is een gewild project voor deze oudere doelgroep, waar ze nog zelfstandig kunnen wonen, dichtbij alle voorzieningen in de wijk." Raadslid Kistemaker kan zich voorstellen, dat de huidige bewoners van dit complex de woning waarin zij momenteel met erg veel plezier wonen, zullen/kunnen gaan kopen. De fractie Kistemaker vraagt zich af hoe het aanzicht van de straat wordt wanneer de ene helft van de straat verkocht wordt en de andere helft wordt verhuurd. Ook niet onbelangrijk voor de wijk vindt Kistemaker, dat er hierdoor wederom twintig “betaalbare” huurwoningen worden onttrokken aan het huurderbestand in Westenholte, waarvoor géén nieuwe (sociale) huurwoningen in de plaats komen.


Op de lange duur zal er in Westenholte voor de minder draagkrachtige geen betaalbare huurwoning meer beschikbaar zijn, terwijl genoemd complex in 1968 viel onder zgn. “keuzewoningen”, waarvoor een verhoogde bijdrage werd verstrekt door de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, maar dan moesten deze worden bestemd blijven voor de huisvesting van minder draagkrachtige gezinnen.

De Fractie Kistemaker wil van het College dan ook antwoord c.q. duidelijkheid krijgen op de volgende vragen aangaande dit onderwerp.  
                                o        Is uw college op de hoogte van de plannen van Delta Wonen Zwolle om 20 van de 60 woningen van het complex 1027 te verkopen?o        Bent u met mijn fractie van mening, dat gezien de leeftijd van de huidige bewoners dit een onrealistisch gedachtegang is?o        Is het uw college bekend, dat Westenholte vergrijsd en de vraag naar seniorenwoningen in deze wijk – al lange tijd – groot is én deze woningen zich uitstekend voor deze doelgroep lenen?o        Bent u met mijn fractie van mening, dat deze (sociale)huurwoningen voor Westenholte in totaliteit als (sociale)huurwoningen behouden moeten blijven?o        Is uw college genegen om met Delta Wonen Zwolle in gesprek te gaan en hen te vragen de 20 woningen deel uitmakende van dit complex 1027, niet te gaan verkopen? o        Is het uw college bekend, dat dit complex in 1968 viel onder zgn. “keuzewoningen”, waarvoor een verhoogde bijdrage werd verstrekt door de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, maar deze woningen dan bestemd moesten blijven voor de huisvesting van minder draagkrachtige gezinnen?  Trudy Kistemaker, raadslid Fractie Kistemaker.

Artikel delen:

Reageer