Sanering waterbodem Almelose Kanaal

Zwolle – Na de Thorbeckegracht, de Achtergracht en de Singelgracht krijgt de waterbodem van het Almelose Kanaal, de Nieuwe Vecht en het Koelwaterkanaal een grote schoonmaakbeurt. De bagger wordt afgevoerd naar IJsseloog. Dit is een speciaal hiervoor aangelegd depot in het Ketelmeer bij Dronten. Donderdagochtend was er een bootreisje voor bewoners uit de omgeving van het Almelose Kanaal daarheen met vertrek vanaf de Thorbeckegracht.

img_3886.jpg

Reden om te baggeren is dat sinds midden vorige eeuw een dikke sliblaag is ontstaan die sterk verontreinigd is. Hierdoor is het Zwolse stadswater te ondiep geworden. Dit geeft problemen voor de ligging van de woonboten, scheepvaart en het waterbeheer. De bagger is sterk verontreinigd, vooral door historische industriële lozingen (met name afkomstig van de voormalige gasfabriek op het Noordereiland in de periode 1848 tot 1963: door vergassing van steenkool) en jarenlange lozingen (tot 1983) van ongezuiverd rioolwater. De tijd dat deze lozingen met zwaar verontreinigde stoffen zoals teer, olie, zware metalen (zink, koper, lood kwik en chroom) en PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) plaatsvonden, ligt ver achter ons. Maar deze historische erfenis is nog steeds niet opgeruimd. 

img_3883.jpg

img_3892.jpg

img_3855.jpg

 

Jarenlange baggerklus

Het baggeren vindt plaats in de periode 2008 – 2011. Voor de uitvoering is de volgende planning gemaakt:

  • De Singelgracht (incl. Zwarte Water tot aan keersluis) in 2008/2009
  • Het Almeloos Kanaal, Nieuwe Vecht en Koelwaterkanaal in 2009/2010
  • Het Zwarte Water in 2010/2011
  • Westerveldse Aa en Willemsvaart in 2011/2012

Het gaat in totaal om ca. 250.000 m3 veelal zwaar verontreinigd slib. Een enorme hoeveelheid:  zo’n 12.500 grote vrachtwagens vol. Maar om overlast en verkeershinder zoveel mogelijk te beperken wordt de bagger per boot afgevoerd naar het slibdepot IJsseloog in het Ketelmeer.

Dit is een gecontroleerde stortlocatie waar verontreinigd slib veilig wordt opgeslagen.

Vorige week woensdag zijn de baggerwerkzaamheden in het Almelose Kanaal officieel van start gegaan met de presentatie van het bouwbord en een starthandeling door wethouder Alida Kastelein van de gemeente Zwolle, gedeputeerde Dick Buursink van de provincie Overijssel, dagelijks bestuurslid Bartus Jonkman van het Waterschap Groot Salland en directeur Hendrik van der Lee van aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

img_3863.jpg

img_3867.jpg

img_3834.jpg

Artikel delen:

Reageer