Kabaal in de Hagelstraat!

Ingezonden:

Het is begin april 2008. Alles lijkt rustig in de Hagelstraat. Dan verschijnt er een voor ons onbekende figuur die vertelt dat wij een hek in de steeg krijgen. En eventueel ook nog een container. Dat wist deze man ook niet zo precies? Nou ja, we zullen het allemaal wel merken want, zo vertelt deze figuur dan, het staat er al over 3 dagen! Nou, dat hebben we geweten!

hagelstraat_2.jpg

De steeg wordt afgezet over een lengte van maar liefst 20 meter en overschrijdt meer dan de helft van de steeg. Bellen met de gemeente levert niets op, we krijgen te horen dat het allemaal alleen nog maar erger zal worden. Wat dat betekent kan niemand ons vertellen. Wekenlang staan er maar liefst 2 aggregaten bij ons voor de deur. Als u denkt dat dit niet zoveel voorstelt moet u maar eens komen luisteren. Normaal werken is bij dit lawaai eigenlijk niet eens mogelijk. Je kunt je klanten niet eens verstaan laat staan dat je fatsoenlijk kunt werken. Er zijn inmiddels door iedere ondernemer bij ons in de straat al de nodige telefoontjes gepleegd met de gemeente maar de man die hiervoor aansprakelijk is geeft niet thuis. Niet te geloven, totaal onbereikbaar. Dan weer eens vrij, of in vergadering, kortom dhr. S. laat ons lelijk stikken. Wie er ook belt, deze man zorgt ervoor dat hij in ieder geval voor de ondernemers in de Hagelstraat totaal onbereikbaar is.

hagelstraat_3.jpg

hagelstraat.jpg 

Ondertussen is er in de Hagelstraat totaal geen doorloop meer. Wel staat er precies voor onze ingang een mobiel toilet voor de deur. Dan kunnen de klanten nog net bij ons naar binnen schuiven. Je klanten zouden gaan denken dat ze via een Dixie je winkel in moeten komen. Ook hieraan kan en wil men niets veranderen. Dhr. S. heeft nog een laatste blik geworpen en is daarna in de Hagelstraat nooit meer gesignaleerd.

In juli staat de Dixie staat al enige tijd voor de deur en begint aardig te ruiken. En bovendien ligt er het nodige toiletpapier te wapperen in de straat. Er zijn inmiddels genoeg telefoontjes gepleegd maar van dhr. S. hoeven wij niets te verwachten.Tot op een dag een van de ondernemers in de Hagelstraat toch nog iemand anders van de gemeente aan de telefoon krijgt. Deze man blijkt wel over te halen om eens een blikt te werpen op de toestand in de Hagelstraat. Hij schrikt van de troep en de stank. Eigenlijk is deze toestand onhoudbaar.

Gelukkig zorgt hij ervoor dat in ieder geval de Dixie verplaatst moet worden. Daarnaast kan het stuk wat afgezet is ook wel een beetje kleiner. Fijntjes merkt deze man nog op, “ik kan nu wel iets uitrichten, maar maandag is dhr. S. weer aanwezig”. Ondertussen wordt het er voor ons niet veel prettiger op. De straat wordt meerdere malen opengebroken waarbij de stenen tegen de muur kletteren en, u raadt het al: de muur van ons pand is hierdoor lelijk beschadigd. Het enige wat deze werknemer weten uit te brengen is: “dat hebben wij niet gedaan”. Jawel, en ik kan het bewijzen, een medewerker heeft gelukkig foto’s van de situatie vóór jullie komst en ook foto’s van de situatie na jullie werkzaamheden! Ik zal er niet te lang over zeuren, dat deed de verantwoordelijke man van Smit-Hanab wel. Het heeft 9 maanden geduurd eer onze verzekering het eindelijk met deze man geregeld had na de nodige tegenwerking van zijn kant.Ondertussen horen wij van de gemeente niets. Er wordt nooit meer gereageerd op de klachten uit de Hagelstraat. In december benader ik de Gemeentelijke Ombudsman.

Volgens de medewerkers op het stadskantoor bestaat dat niet, maar ik kan verzekeren dat ze er wel zijn. Dan maar via het overkoepelend orgaan van deze ombudsman. En dan komen wij toch nog met een flinke omweg terecht op ons eigen stadskantoor waar onze Ombudman gewoon zetel heeft! Deze mensen horen onze klachten aan en stellen een onderzoek in naar de handel en wandel van dhr. S. door een externe partij, gespecialiseerd in conflictbemiddeling. In het bijgaande verslag kunt u lezen dat dhr. S. in deze zaak behoorlijk tekortgeschoten is. De zeggenschap over de Hagelstraat wordt hem ontzegd. Er wordt een nieuwe contactpersoon aangewezen. Dit was wel fijn dachten wij. Je wilt niet direct bellen maar als het dan toch nodig blijkt, merken we dat deze dame helemaal niets van de hele zaak rond de Hagelstraat afweet. Of we het maar even willen mailen! Nou, dat heb ik niet gedaan. Een telefoontje naar haar baas leek mij meer op zijn plaats.

Nu de hele zaak dan op deze manier is afgerond wordt er door de gemeente gevraagd of wij nog een eindgesprek met dhr. S. willen. Daar stemmen wij mee in. Helaas hebben wij sindsdien zoals wij van dhr. S. inmiddels wel gewend zijn, nooit meer iets gehoord…….

Artikel delen:
Reacties 17
 1. tis niet alleen triest maar ook vervelend, voor de ondernemers die hier zitten, als ik een keer met de auto de stad in ga parkeer ik hem bij het TAK voor, ga over het kerkbrugje, en ga dan door de Hagelstraat, dat deed ik 2 weken geleden ook en toen moest ik van plank naar een stuk zand(modder) en zo verder pleogen.
  Ik had er naar 1x al genoeg van, laat staan wanneer je hier je nering hebt, en al een paar weken door de rotzooi ploegt, je kunt de tent wel sluiten.

  Rode kaart voor de gemeente, SAMEN MAKEN WE DE STAD is het speerpunt van de gemeente, maar volgens mij zijn ze deze bewoners en winkeliers vergeten.


  ⚠️ Meld

 2. De heer S. is de wijkbeheerder bij de gemeente Zwolle.
  Gelukkig gaat hij binnenkort met pensioen.
  Een man met een zeer grote eigendunk die het gepeupel van de stad Zwolle in zijn geheel niet ziet staan.
  Het voorbeeld van een omhooggevallen onderdeur.


  ⚠️ Meld

 3. Ik denk dat de naam niet zozeer ter zake doet.
  Deze persoon is in dienst van de gemeente Zwolle en daardoor is de gemeente Zwolle ook verantwoordelijk voor zijn (wan)daden.
  En dat is maar goed ook! Zodoende kunnen de winkeliers wellicht nog een schadeloosstelling voor deze trieste zaak bij de gemeente lospeuteren.

  Was dhr. S. persoonlijk verantwoordelijk én aansprakelijk dan zou het nuttig zijn hier zijn naam te noemen. Maar dan zou tegelijk ook iedere ondernemer een probleem hebben op het moment dat dhr. S. besluit een andere baan te zoeken!

  In ieder geval zeer triest voor de ondernemers! En belachelijk, dat het de gemeente schijnbaar wel lukt om een dergelijke wanorde te organiseren, maar dat niemand het voor elkaar krijgt om in te zien dat het zo niet langer kan en daar gepaste actie op te ondernemen!


  ⚠️ Meld

 4. Beste Plantje,
  Het is jammer dat hier in Nederland je een ambtenaar of bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk kunt stellen.
  Schade is door kleine zelfstandigen in deze moeilijk te bewijzen een vergoeding zal dan ook een fooi worden.
  Indien de gemeente niet regelmatig aan zelfreflectie doet is er maar een mogelijkheid voor de burger en dat is de naam van de betreffende ambtenaar aan de publieke schandpaal te nagelen.


  ⚠️ Meld

 5. Niet alleen in de Hagelsteeg was/is het een puinhoop geweest,de hele omgeving daar rondom de Terpelkwijkpark/kerkstraat is het een puinhoop geweest.Fietsers en voetgangers werden omgeleid en moesten gebruik maken van de smalle stoepen.meerdere keren ervaren en gezien dat je finaal van de sokken werdt gereden omdat men vertikt om af te stappen en lopend verder gaat.met name de jeugd maakt zich daar schuldig aan.Als je ze daar over aanspreekt dat ze een invalide met rollater in het hek rijden,kun je een a sociale grote mond krijgen.Ook tegenover het herdenkings monument was het schandalig geregeld dikwijls mensen met kinderwagen/rollator in het drassige gras zien belanden omdat het voetpad door fietsers was overgenomen,zelfs groot materiaal werdt er geparkeerd door het uitvoerende bedrijf.Degene die dit onder zijn beheer heeft bij de gemeente ,krijgt van mij een bevret van onvermogen.


  ⚠️ Meld

 6. alsjeblieft he, wat een klaagzang, ouwe zeikerds hebben we al genoeg in Zwolle, en dan ook nog eens anoniem. Is een plekje in het bestuur van de vrienden van de stadskern misschien iets voor jou? 😛


  ⚠️ Meld

 7. Kabaal in de Hagelstraat
  Reactie Hagelstraat:
  Dit verhaal is op het weblog gezet namens alle ondernemers en/of bewoners van de Hagelstraat die hinder ondervonden hebben.
  Alléén door vastberaden optreden van hun kant is er door de gemeente uiteindelijk een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de handel en wandel van dhr.S., de gemeentelijke ambtenaar waar het uiteindelijk allemaal om draait. Let wel, dit is in de gemeente Zwolle nog nooit eerder gebeurd! De rest van het verhaal is bij u allen wel bekend aangezien u bovenstaand verhaal gelezen heeft.
  De gemeente weet dus héél goed om wie het hier allemaal draait! Ze hebben het onderzoek namelijk zelf betaald!
  Nu wil de gemeente ineens dat WIJ contact opnemen over de hele kwestie omdat zij zogenaamd niet weten waar dit over gaat?
  Wij vinden dat de gemeente ZELF maar contact met ons op moet nemen als zij dat zo graag willen. Het is dan wel als mosterd na de maaltijd aangezien de hele kwestie al meer dan een jaar speelt. Daarmee heeft de gemeente en met name dhr. S. meer dan genoeg tijd gehad om contact met ons op te nemen. Deze man had wel eens zijn kop mogen buigen en eindelijk toegeven dat wij hier schofterig zoniet onmenselijk behandeld zijn.
  Maar ja, het is weer bijna kerst h?, en dan weten wij wel waar dhr. S. druk mee is.


  ⚠️ Meld

Reageer