CDA Zwolle wil meer aandacht voor het MKB

Het CDA vindt de aandacht van de gemeente voor het MKB (midden- en kleinbedrijf ) te mager in de gemeentelijke notitie “marketing en acquisitiebeleid”. Waar in de notitie over de marketing en acquisitiestrategie van de Zwolse werklocaties diverse malen gesproken wordt over het grootbedrijf, de top 100 en de snelst groeiende bedrijven, wil het CDA vooral de focus op het MKB leggen. Het MKB moet als grootste werkgever in Zwolle met sociaal plaatselijke wortels en betrokkenheid gekoesterd worden, aldus het CDA.

 

Natuurlijk zijn grote bedrijven belangrijk voor de Zwolse werkgelegenheid en het aantrekken van andere bedrijvigheid. Zwolle moet voor grote bedrijven aantrekkelijk zijn en de gemeente dient dan ook te zorgen voor een bruisend Zwolle, dat voldoende ruimte, arbeidsaanbod en  onderwijs heeft en als stad goed bereikbaar is. Maar het MKB is de motor van de Zwolse economie en levert, de gewenste , grote verscheidenheid aan werkgelegenheid. Daarnaast heeft het MKB veelal de wortels in de lokale samenleving en kent een grote sociale betrokkenheid bij de stad.

In tijden van economische teruggang betekent dit dat deze betrokkenheid zich uit in de bereidheid om extra klappen op te vangen als het even tegenzit, zonder direct terug te vallen op reorganisaties met eventuele massa-ontslagen (zoals je bij grote (inter)nationale bedrijven wel eens ziet gebeuren)   Bovendien kan met relatiebeheer bij het MKB veel bereikt worden.

Ondersteuning en begeleiding door de gemeente Zwolle met goede voorlichting bij de soms complexe regelgevingen, maakt dat bedrijven in Zwolle willen blijven of zich er willen vestigen.

Al met al vindt het CDA dat het MKB de warme belangstelling van de gemeente verdient en dat het marketing- en acquisitiebeleid van de gemeente gericht dient te zijn op het MKB. Dit is voor het CDA reden genoeg om samen met o.a. GroenLinks/De Groenen a.s. maandagavond tijdens de raadsvergadering een motie in te dienen waarbij het college opgedragen wordt meer aandacht aan het MKB te schenken en opgeroepen wordt het beleid hierop aan te passen.

Artikel delen: