Open dag rechtbank Zwolle

Zwolle – Op zaterdag 7 november openden alle rechtbanken en gerechtshoven hun deuren voor het publiek, zo ook in Zwolle. Tijdens de Open Dag kon het publiek van dichtbij zien hoe rechters werken. Ook was de politie IJsselland zichtbaar aanwezig. De dag in Zwolle werd goed bezocht, en er was van alles te doen van jong en oud.

recht-58-edit.jpg

 
Het thema van deze dag was ‘Lekenrechtspraak’. Sinds 1813 kennen wij  in geen jury meer in de rechtszaal. In Nederland beslist de rechter zonder tussenkomst of bemoeienis van burgers. Dat wil niet zeggen dat de discussie over lekenrechtspraak hier niet wordt gevoerd. Integendeel, deze steekt regelmatig de kop op. Al is het maar omdat Nederland, samen met Duitsland, een uitzondering vormt: De rest van Europa en uiteraard de VS, kennen namelijk wél lekenrechtspraak.

recht-26-edit.jpg

recht-33-edit.jpg

recht-40-edit.jpg

Terwijl de andere vormen van overheidsmacht, de bestuurlijke en de wetgevende, voortdurend worden blootgesteld aan toenemende inspraakmogelijkheden van burgers, is de rechtsgevende macht hier tot nu toe van gevrijwaard. Ten onrechte, zeggen sommigen. Anderen wijzen juist weer op het feit dat de rechterlijke macht over het algemeen goed functioneert in Nederland en aanmerkelijk meer gezag geniet dan de andere machtsvormen.

Artikel delen: