Nader onderzoek locatie Het Anker

Zwolle – Het college gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om wijkcentrum Het Anker in Westenholte te verplaatsen naar de Noordschil van Westenholte. In het onderzoek wordt nadrukkelijk gekeken of een combinatie met andere maatschappelijke functies op het gebied van welzijn, sport en onderwijs mogelijk is.

Een gecombineerd wijkcentrum met maatschappelijke functies op deze locatie biedt voor de wijken Westenholte en Stadshagen kansen op het gebied van sport en sociaal – culturele ontmoetingen. Dat straks in de Noordschil ook een gezondheidscentrum en stichting Driezorg (ouderenzorg) gevestigd zijn, versterkt deze mogelijkheden. Het college wil de oplossing voor Het Anker betrekken bij nieuw beleid voor onderwijshuisvesting, sportaccommodaties en voor de wijkaccommodaties dat op dit moment wordt voorbereid. Bij alle drie de beleidsplannen is multifunctioneel gebruik van de accommodatie een belangrijk uitgangspunt. De locatiebepaling van benodigde accommodaties voor binnensport en gymzalen voor bewegingsonderwijs op grond van deze plannen moet echter nog plaatsvinden. Ook kan, mede door het slechte financiële vooruitzicht, niet alles tegelijk en is het noodzakelijk dat we prioriteiten stellen.

Overwegingen

Dat er iets met Het Anker moet gebeuren, is duidelijk. Wat er moet gebeuren en wat mogelijk is, is echter nog de vraag. Door de huidige ligging midden in een woonomgeving en de staat van het gebouw, zijn de gebruiksmogelijkheden op dit moment beperkt. Het alleen verplaatsen van het wijkcentrum richting de Noordschil lijkt echter zowel financieel als voor het voortbestaan van het wijkcentrum (te beperkt aanbod) niet haalbaar.

Bijkomende ontwikkeling is dat er een groeiende vraag naar sportzaalruimte vanuit sportverenigingen in Westenholte is. Bovendien is er vanuit scholen in Stadshagen zuid behoefte aan extra gymzalen. Een ander punt van overweging is dat er op grond van het masterplan sportaccommodaties behoefte is in Zwolle aan ruimte voor doelgroepen als ouderen en gehandicapten. De gemeente wil daarom onderzoeken of een combinatie van maatschappelijke functies op een locatie in de Noordschil mogelijk is.

Overleg met andere organisaties

De komende periode gaat de gemeente overleggen met huidige en toekomstige gebruikers van Het Anker om hun behoeften en wensen met betrekking tot de voorzieningen in kaart te brengen. Ook met Het Anker zelf gaat de gemeente verder in overleg.

B&W willen de gemeenteraad voor 1 juni 2010 informeren over de vraag of verplaatsing van Het Anker naar de Noordschil mogelijk is en of dit ook de goede plek is voor de extra ruimte die Westenholte en Stadshagen nodig hebben.

Artikel delen:

Reageer