Homoseksualiteit bespreken onder allochtonen

Zwolle – Zwolle wil een beweging tot stand brengen waarin het makkelijker wordt om in allochtone kring homoseksualiteit te bespreken en de acceptatie ervan te vergroten. Hiervoor heeft de gemeente samen met betrokken instanties een actieplan opgesteld.

Het realiseren van de ambitie is een langdurig proces, waarbij de gemeente zich niet tot doel stelt een overtuiging op te leggen. De gemeente vervult de komende jaren de rol van aanjager en regisseur. Voor de periode 2009-2011 is een aantal doelen geformuleerd waarmee een eerste stap wordt gezet: – het vergroten van kennis over homoseksualiteit binnen allochtone kringen; – bewustwording van de problematiek voor zowel de allochtone gemeenschap als de professionals; – het vergroten van de deskundigheid bij professionals zodat zij de allochtone gemeenschap kunnen helpen en ondersteunen met vragen en problemen omtrent homoseksualiteit. Voor veel allochtonen is homoseksualiteit moeilijk te accepteren. Zij zien homoseksualiteit als een verschijnsel dat niet bij hun cultuur of religie past. Daardoor is het vaak onbespreekbaar.

De angst om uitgesloten te worden, het verlies van maatschappelijke, culturele en religieuze kaders of mishandelingen beheersen vaak het leven van allochtonen met homoseksuele gevoelens. Daarnaast kunnen ze vaak niet terecht bij hulpverleningsinstanties omdat de belevingswereld van de vaak autochtone hulpverleners niet aansluit bij de situatie.

Het voorstel is tot stand gekomen in samenwerking met Integratieraad Zwolle, het COC Zwolle en Movisie. Daarnaast is bij het formuleren van de activiteiten gekeken waar de religieuze organisaties, die betrokken waren bij de inventarisatie, behoefte aan hebben om het onderwerp bespreekbaar te maken in allochtone kring.

In 2008 heeft de gemeente Zwolle, samen met zestien andere gemeenten de koploperovereenkomst voor het homobeleid ondertekent. Deze overeenkomst tussen gemeenten en het Rijk heeft mede betrekking op het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in allochtone kring en sluit daarmee goed aan bij de voornemens die de gemeente Zwolle heeft.

Artikel delen:
Reacties 5
 1. de christelijken
  Afgelopen dagen was in het nieuws te lezen dat een gereformeerde werkgroep een lespakket voor gereformeerde scholen heeft geschreven. Met andere woorden, zij nemen een eigen evrantwoordelijkheid om het bespreekbaar te krijgen en te houden.


  ⚠️ Meld

 2. Christendom en Islam zijn binnen dit onderwerp ook moeilijk met elkaar te vergelijken.
  Het taboe vanuit de Islam komt voor zover ik weet vanuit een heel andere laag dan van waaruit het taboe van het Christendom komt.


  ⚠️ Meld

 3. allochtone homoseksuelen
  Homoloket

  voor Turkse hulpzoekers, zowel HOMO??s als hun familie

  Turkse HOMO- ONLINE – Digitaal hulp en advies

  Veel allochtone homoseksuelen raken in een sociaal isolement en durven niet kenbaar te maken dat ze daardoor in de problemen komen.

  Allochtone HOMO-ONLINE is een digitale Hulp & Advies en Informatie onderdeel van het homo – loket met een bekend e- mail adres en een web pagina / blog waar allochtone homoseksuelen en hun ouders in vertrouwen kunnen reageren en hulp (ook urgent hulp), advies en informatie kunnen krijgen.

  Speerpunten van de individuele homoaanpak zijn:

  q Informatie over rechten en plichten als homoseksueel in Nederland.

  ( Daarnaast; informatie bijeenkomsten organiseren bij de scholen, moskeen, vrouwenorganisatie etc.)

  q Coming out problematiek

  q Psychosociale hulp aan de ouders die homoseksuele kinderen hebben

  q Antidiscriminatie

  q Sociale controle

  q Soa & AIDS

  q Omgaan met hun eigen culturele omgeving en familie.

  q Dubbelleven

  q Netwerk opbouwen

  q Uithuwelijk

  q Huiselijk geweld

  q Werk & Opleiding

  q Taal

  Werkwijze:

  De homo ?? online is anoniem en vertrouwelijk.

  Uitgevoerd door gedipl. Psycholoog en een gedipl. Maatschappelijk werker .

  – Informatie verstrekken

  – Doorvverwijzen naar de juiste instantie

  – Bemiddelen tussen de clienten en de instanties

  – Luisterend oor en advies – info geven via web – cam (MSN)

  -* Heb je vragen en/of wil je met iemand over jouw problemen spreken.

  -* Voel je jezelf daarin alleen?

  -* Weet je niet wat je doen moet?

  -* Weet je niet waar je heen moet gaan?

  -* Heb je urgent hulp nodig? Op het gebied van onderdak , voorliggende voorzieningen, taal etc.

  Stuur maar een e-mail in het TURKS en/ of NEDERLANDS of ENGELS die zullen wij zo snel mogelijk volledig beantwoorden.

  Homoloket@hotmail.com  ⚠️ Meld

Reageer