Nieuwe brandweerkazerne op hoek Dennenstraat

Zwolle – Op donderdag 12 november organiseert de gemeente Zwolle een inloopbijeenkomst over de voorbereiding van de nieuwe brandweerkazerne, hoek Dennenstraat en Middelweg.

brandweerkazerne_noord.jpg

De inloopbijeenkomst vindt plaats in Wijkcentrum Rembrandtien aan de Rembrandtlaan 10 in Diezerpoort en is van 17.00 uur tot 20.00 uur. Tijdens de bijeenkomst krijgt men de gelegenheid om kennis te nemen van het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Ook kan men een mening geven over de door de gemeente opgestelde kaders waarbinnen de ontwikkelingen mogen plaatsvinden. De reacties van bezoekers van de inloopbijeenkomst worden vervolgens meegenomen in het definitieve Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Eind oktober 2009 werd een minderheid van de fracties vragen gesteld. De vragen die er waren gingen over de gewijzigde locatiekeuze en communicatie.
De burgemeester gaf toen aan dat de voorkeurslocatie niet haalbaar bleek. Destijds werd de suggestie gedaan om de Opstandingkerk te verhuizen. Dit bleek echter onhaalbaar. Bovendien was de projectontwikkelaar van mening dat wonen boven een brandweerpost in de huidige economie een te riskant plan is. Verder geeft de burgemeester aan dat communicatie buitengewoon belangrijk is onder andere vanwege geluids- en optisch overlast. Er vindt daarom ook overleg plaats met diverse belanghebbenden. Uiterlijk volgend jaar zomer wil de gemeente het pand betrekken, voor de huidige gebruiker zal de gemeente een vervangende locatie verzorgen.

Artikel delen:

Reageer