Richtlijn kinderwens/ouderschap verstandelijk beperkten

Zwolle – MEE, de organisatie die mensen met een beperking ondersteunt, komt als eerste organisatie in Nederland met een ‘Richtlijn kinderwens en ouderschap voor mensen met een verstandelijke beperking’. Met de richtlijn, die is gebaseerd op de praktijk, wil MEE de ondersteuning verder verbeteren en de transparantie van haar werk vergroten. Uitgangspunt van de richtlijn is dat MEE de kinderwens respecteert. De consulent ondersteunt de cliënt en de partner bij het maken van een bewuste keuze voor het ouderschap. Is de cliënt zwanger dan ondersteunt de MEE-consulent cliënt én partner bij de voorbereiding op de bevalling en het ouderschap. Hierbij worden ook familie, vrienden en bekenden betrokken.

MEE.jpg

Als cliëntondersteuner van mensen met een beperking beschikt MEE over jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking met een kinderwens. De praktijk wijst uit dat deze mensen, zoals alle wensouders, met veel vragen geconfronteerd worden, bijvoorbeeld over het zwanger zijn, de bevalling, de verzorging van het kind en praktische zaken als kinderopvang. De richtlijn zorgt ervoor dat alle consulenten van MEE voortaan volgens dezelfde werkwijze mensen met een kinderwens, die zwanger zijn of al kinderen hebben ondersteunen. Daarmee wil MEE de kwaliteit van de ondersteuning verder verbeteren en voor iedereen transparant zijn in haar werkwijze. 

Om mensen met een verstandelijke beperking goed te ondersteunen, is het belangrijk om met hen in contact te komen voordat er sprake is van een zwangerschap, vindt MEE. Daarom is samenwerking met huisartsen en voorlichting aan scholen erg belangrijk maar ook informatie aan consultatiebureaus, verloskundigen en gynaecologen. Door goede samenwerking en tijdige doorverwijzing kunnen mensen optimaal worden ondersteund bij het maken van een keuze voor en de voorbereiding op het ouderschap. De volledige richtlijn is te bekijken op: www.mee.nl

Artikel delen:
Reacties 28
 1. waar wordt de grens getrokken! licht verstandelijk gehandicapten zijn doorgaans prima in staat om onder begeleiding kinderen op te voeden. maar in de meeste gevallen draait de gemeenschap op voor de gevallen die dus totaal niet in staat zijn om voor kinderen te zorgen.


  ⚠️ Meld

 2. Ja en dat is maar goed ook, dat de gemeenschap zich een beetje verantwoordelijk voelt voor elkaar:)


  ⚠️ Meld

 3. Gelukkig zusenzo, zijn er meer kinder van niet verstandelijk gehandicapten op deze wereld. Want volgens mij zijn niet verstandelijk gehandicapten in de minderheid op deze wereld.

  En ja ik weet dat sommige mensen daar aantwijfelen. Ik soms ook.


  ⚠️ Meld

 4. ‘Genezen?’ dat lijkt me nogal een ongepaste opmerking. Het lijkt me gezonder dat we met gezamenlijk de schouders onder de samenleving zetten, dan continu te denken anderen dan onszelf ’te moeten genezen’…….sommige mensen lijken nog wel eens te vergeten dat we er niet alleen voor onszelf zijn


  ⚠️ Meld

 5. Als iemand het heeft over genezen,zegt dat meer over de persoon die zoiets walgelijks zegt dan het onderwerp op zich.De praktijk wijst uit dat mensen die zo neerbuigend denken/praten over mensen met een beperking,die mensen juist zelf kampen met een hele grote beperking namelijk het gebrek aan respect.


  ⚠️ Meld

 6. Daar gaat het in jouw reactie wel over verdieping. Zoals jij aangeeft wil jij de situatie ‘genezen’ waarin verstandelijk beperkten kinderen wilt onthouden. Niet omdat je misschien wel denkt dat ze daar wellicht ongelukkiger van worden ofzo, nee, puur omdat de gemeenschap waar jij natuurlijk deel van uitmaakt moet betalen. En dat vind je k.u.t. Jij baalt ervan dat jij moet betalen.

  En als je dat helemaal niet bedoelde, dan neem ik mijn woorden geheel terug om je er een tip voor in de plaats te geven: wees zorgvuldig met je argumenten, men kan je intenties wel eens heel anders interpreteren.


  ⚠️ Meld

 7. @Zwolse: het komt niet erg vaak voor, maar in dit geval ben ik het volledig met je eens. 8) Helaas is dat neerbuigende iets (ik heb het in het verleden bij mezelf ook gemerkt) wat erg moeilijk bij mensen te genezen is. Het is geen kwestie van een spiegel voorhouden want het zit vaak tussen de oren. Ontopic: goed dat er met deze groep mensen wordt meegedacht en meegeleefd, en op die manier het gehoopte geluk naar hun kan worden toegebracht. Zeker wanneer de kinderen hierdoor een goede opvoeding gaan krijgen!


  ⚠️ Meld

 8. IK vind dat iedereen die dat wil kinderen moet kunnen krijgen.Maar dat het ook zo moet zijn dat er iemand moet zijn die zegt voor dit stel is het beter dat er geen kinderen geboren worden.
  Ik heb in mijn kennissenkring gezien wat er gebeurd als er niemand opstaat die een stel dat verstandelijk beperkt is niet dit advies geeft.Ik bedoel daar dus mee de ouders van deze verstandelijk beperkte mensen of de eventuele begeleiding.Want ook aan de nog niet geboren kinderen moet je denken.
  En bedenk dan bij jezelf wat er met zo”n kind gebeur, die in een situatie geboren word waarbij de ouders het niet aankonden.

  Ik zal met deze opmerking waarschijnlijk mensen op hun tenen trappen maar dit is mijn mening.


  ⚠️ Meld

 9. Gelukkig bestaat het niet meer zoals vroeger in Nederland, dat mensen met een verstandelijke beperking weggestopt werden voor de buitenwereld uit schaamte.Dat ook deze mensen met begeleiding ook een vorm van gezinsleven kunnen opbouwen en net als ieder ander het geluk mogen proeven.In bv Roemenie waar mensonwaardige toestanden nog te zijn betrekkende geestelijke en lichamelijke gehandicapten.Als er dan nog mensen zijn die aan de geestelijke welvaart van deze mensen een prijskaartje hangen,krijg ik nare onderbuik gevoelens van.


  ⚠️ Meld

 10. @ingrid.

  Het is ethisch vraagstuk,wie heeft het recht en kan en mag bepalen of er evt kinderen geboren mogen worden.Helaas de praktijk wijst uit dat veruit de meerderheid de ouders die uit de ouderlijke macht ontzet worden niet in de categorie verstandelijk beperkt vallen,maar de gewone huis/tuin en keuken gezinnen waren.


  ⚠️ Meld

 11. @zwolse.
  Wat is praktijk er zijn er meer ouders die niet verstandelijk beperkt, dan dat die er wel zijn.
  Ik denk dat er voor ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen een taak is weggelegd, je kunt toch aangeven dat jij als ouder het niet verstandig vind dat hij/zij later een gezin met kinderen moet gaan stichten. En snapt deze jongere het niet dan is er des te meer reden om deze jongere geen gezin met kinderen te laten stichten
  Er word volgens mij te veel op zijn beloop gelaten en niet meer gepraat.

  En ik bedoel dit zeker niet om te zeggen het kost allemaal te veel geld om zo’n gezin te begeleiden. Maar wat staat een kind te wachten als het niet goed gaat, word het uit huis geplaatst en wie bepaald dan dat er in dit gezin niet nog een kind komt plaatsen wie die ook dan weer uit huis. en.enz.


  ⚠️ Meld

 12. Ingrid, ik geef je even wat tegengas als je het niet erg vindt. Want in den beginne is iedere mens gelijk, toch? Zo is het toch op school geleerd?
  Ieder mens heeft bepaalde levensdoelen, sommigen onafhankelijk van cultuur, waarden, normen, afkomst. Zo is zichzelf voortplanten een levensdoel. Dit gaat (gelukkig) vaak samen met elkaar liefhebben, trots, verantwoordelijkheidsgevoel, volwassenheid. Het resultaat is een gelukkig gevoel, liefde terugkrijgen van partner en kind, met het gezin iets opbouwen en aan het eind van het leven hopen dat je een goede vader/moeder bent geweest en je leven zin heeft gehad t.b.v. de medemens en vooral de navolgeling(en).
  Wanneer er nu besloten gaat worden door of voor ouders om hun kinderen te ‘verbieden’ zich voort te planten (om het maar even heel plat en direct te noemen) dan wordt daarmee een genetisch instinctief bepaald, onvermijdelijk levensdoel weggesneden.
  Wat nou als die kinderen op zoek zijn naar die door mij hierboven genoemde liefde, trots en volwassenheid? En dat dan ineens niet meer ‘mogen krijgen’? Als in ‘geen recht op hebben’?

  Ik denk niet dat de oplossing is om dan maar te laten bepalen door derden, dat de gehandicapte mens het geluk niet verdient van kinderen te mogen hebben. Ik denk dat een betere oplossing is, om intensief te begeleiden, 1 op 1. En daar mag van mij overigens ook best wel wat budget tegenover staan.


  ⚠️ Meld

 13. @ ingrid.

  In de medische wereld is dit onderwerp al vaker ter sprake geweest,toch is iedereen erover eens dat het ethisch ongewenst is dat derden daar over beslissen.Ik wil je menig absoluut niet bagataliseren,maar geen enkel kind wat geboren wordt heeft de garantie dat het goed gaat. Deze vraagstelling wordt ook niet gesteld bij visueel gehandicapte ouders,of ouders die een dodelijke erfelijke ziekte dragenen door KUNNEN geven.Ik vind het een hele moeilijke materie waar zorvuldig moet worden omgegaan.


  ⚠️ Meld

 14. @ hans ik ben blij met de argumenten die je geeft want daardoor valt er te discuseren. Ik zal nooit een voorstander worden van verbieden.
  Maar ik blijf erbij dat er gepraat moet worden tussen ouders en hun verstandelijk beperkte kind. Het hoeft dan niet altijd te betekenen dat er geen mogelijkheden zijn. En over de levensdoelen waar jij het over hebt prima, maar mocht het zo zijn dat het jou niet gegeven is om kinderen te krijgen dan moet je ook je levensdoelen bij stellen.
  En dat geld dan voo deze mensen ook.


  ⚠️ Meld

 15. @ ingrid.

  Ik heb een paar weken terug nog een uitzending van rondom 10 bekeken,Daar ging het over, of heroine verslaafde vrouwen/meisjes verplicht moesten worden om een 3 maandelijkse sterelisatie injectie moeten krijgen.In principe is dat hetzelfde euvel,en ook daar werd afkeurend gereageerd,dat derden het recht niet hebben om daarover te beslissen.


  ⚠️ Meld

 16. Je kunt hier heel lang over discussiëren, maar het blijft een moeilijk vraagstuk vind ik. Ieder mens heeft behoefte aan liefde, warmte en genegenheid, hoe beperkt je dan ook maar bent. Kinderen kunnen dat geven, maar ook is er vaak een gedachte van huisje, boompje, beestje zonder daarbij de consequenties te kunnen overzien. Wanneer er dan eenmaal een kind is zie je dat het opvoeden het probleem is en dat er dan vaak ingegrepen moet worden met ots en dergelijke. Wettelijke maatregelen die nodig zijn om het kind te beschermen tegen allerlei zaken die niet goed zijn. Wanneer je over deze situatie praat heb je het over mensen die naast een beperking ook vaak problemen hebben op het sociale en finaciële vlak.
  Er zijn voldoende mensen met een lichte verstandelijke beperking die heel goed een kind kunnen opvoeden en het alle warmte en liefde kunnen geven. Ik denk soms wel meer aandacht en liefde dan een “normaal”stel wat hoog op de hiargische ladder van de 24 uurs economie staat.
  Al met al een kwestie waarbij, volgens mij, per situatie gekeken moet worden of het wenselijk en haalbaar is om een kind de opvoeding te geven die noodzakelijk is.


  ⚠️ Meld

 17. het is onverantwoordt en ik vind dat de overheid in moet grijpen in de zwaardere gevallen. ik kan me zo voorstellen dat het behoorlijk traumatiserend is voor de eventuele kinderen


  ⚠️ Meld

 18. @verdieping.

  Zie in je avator een gezellig stel mensen staan.Neem aan dat deze over een gezond stel hersens bezitten.Leg je mening eens bij hun neer,ben er van overtuigd dat je bij het komende carnaval uitgenodigd gaat worden bij een bezoek aan de verstandelijke gehandicapte groep.Een steek zal er waarschijnlijk niet in zitten voor je,maar pek met veren zeker.


  ⚠️ Meld

 19. @zwolse, omdat het zo’n moeilijke materie is vind ik ook niet dat we het kunnen opleggen dat bepaalde groepen in de samenleving geen kinderen mogen krijgen, maar ik vind dat er door ouders, begeleiders van deze groep jongeren op tijd moet worden begonnen om er over te praten, ook al is er dat moment nog geen sprake van een relatie. Denk net zoals je andere kindern voorlichting geeft dat dit bij deze groep jongeren een onderdeel moet zijn waar ook open over gepraat moet worden. Zonder dat het opgelegd word. En dat er sprake moet zijn van een goede begeleiding lijkt mij duidelijk. Maar in deze tijd waar er steeds meer tekorten in de gezondheidszorg zijn> Ben ik zo bang dat het voornemen vam begeleiding er wel is, maar dat als het puntje bij het paaltje komt er niets van trecht komt.En dat heb ik zien gebeuren.En dat is hartverscheurend om te zien.


  ⚠️ Meld

 20. @ ingrid.

  Ik snap je bezorgdheid,tuurlijk kun je vraagtekens erbij zetten.Maar zie ook dat er met 1 op 1 hulp mooie dingen gebeuren.Ook komen er steeds meer plekken vrij waar deze mensen een redelijk zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.Dit alles zal moeten gedragen worden door acceptatie en intrigatie in de samenleving.Kan helaas niet door 1 deur met figuren die een prijskaartje aan deze mensen hangt.


  ⚠️ Meld

 21. @zwolse, prijskaartje aan mensen hangen is echt het allerlaatste wat er mag gebeuren ook al ben je “gezond” op het moment dat jou iets overkomt wil je ook dat alle toeters en bellen voor jou uit de kast word getrokken.
  En ik denk dat alle mensen die nu roepen dat het allemaal te veel kost zich dat moeten beseffen En dat niemand is die er om gevraagd heeft om met wat voor een handicap dan ook geboren te worden.
  En vaak zijn deze mensen gelukkiger dan wij “gezonde”mensen.
  Dus alle mensen die roepen het ksot allemaal te veel, die moeten maar een kaartje bij zicg gaan dragen als mij iets overkomt en mijn behandling nu en in de toekomst gaat de maatschappij te veel kosten dan laat maar zitten dat wil de maatschappij niet aan doen.
  Dus ik denk dat Bijv. @ verdieping zo’n kaart maar bij zich moet gaan dragen.


  ⚠️ Meld

 22. straks hebben we ook nog extra rijstroken nodig voor verstandelijk gehandicapten die graag auto willen rijden, maar niet goed mee kunnen komen in het reguliere verkeer.


  ⚠️ Meld

 23. @ ingrid.

  Ben ik helemaal met je eens.

  En giftige angels die de maatschappij tot op het bot en zichzelf verzieken,blijven helaas bestaan.  ⚠️ Meld

 24. @ verdieping.

  Zal ik deze uitspraak de schuld maar geven ,dat je een bijzondere slechte nacht hebt gehad?

  Iedereen maakt weleens een domme uitglijder toch?  ⚠️ Meld

Reageer