SP wil prestatieafspraak schuldhulpverlening

Zwolle – de fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad is verbolgen over het bericht dat de wachttijden bij de schuldhulpverlening zijn opgelopen tot drie á vier maanden. Daarna volgt er nog een traject van minimaal 8 maanden voordat er enige zekerheid is. Voor de SP is dat in economisch moeilijk tijden onaanvaardbaar. Omdat de beperkte bereikbaarheid van de schuldhulpverlening de SP ook al langere tijd een doorn in het oog is stelt de partij voor beide zaken te koppelen in een prestatieafspraak.

SP 3.jpg

De crisistijd zorgt ervoor dat steeds meer mensen in de financiële problemen komen. Daarom is het juist nu zaak dat de wachtlijsten bij de schuldhulpverlening zo snel mogelijk worden weggewerkt. De SP pleit ervoor dat mensen met schulden eerder worden geholpen en niet pas als mensen volledig aan de grond zitten. Elke dag dat deze mensen langer moeten wachten verergert immers hun situatie. De SP hoort nu echter dat onlangs toezeggingen van wethouder Knol de wachttijden zijn opgelopen tot drie á vier maanden. Dat maakt het voor de SP duidelijk dat verder ingrijpen bij schuldhulpverlening noodzakelijk is. Ook gezien de nieuwe wet schuldhulpverlening, waarin staatssecretaris Klijnsma de gemeenten verplicht om mensen met schulden binnen vier weken te helpen.  

Aan de andere kant is de Zwolse schuldhulpverlening uitsluitend telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 10.00 op werkdagen. Eerdere pleidooien van de SP om de tijden te verruimen en bijvoorbeeld ook contact per email toe te staan hebben tot nu toe geen raadsmeerderheid gekregen. De SP stelt voor om beide zaken te koppelen in een prestatieafspraak. Als de wachttijden nog verder oplopen, moet schuldhulpverlening haar bereikbaarheid vergroten. Voor elke maand wachttijd die erbij komt moet schuldhulpverlening twee uur telefonisch extra bereikbaar zijn. Bij een wachttijd van een halfjaar moet die dienst ook per email bereikbaar worden. Op deze wijze wordt wethouder Knol –die tegenstander is van verruimde openingstijden- gedwongen de wachttijdenproblematiek serieus te nemen. SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: “Een schuldhulpverlening die én moeilijk bereikbaar is, én mensen die snel hulp nodig hebben maanden in de kou laat staan is onacceptabel. Door de zaken te koppelen in een prestatieafspraak kunnen we in ieder geval één van beide problemen aanpakken. Wellicht motiveert dit de wethouder ook om wat meer energie in de verbetering van de schuldhulpverlening te steken”. De SP zal het voorstel in een motie bij de begrotingsbehandeling indienen.

– voor de telefonische intake kunnen mensen bellen tussen 9:00 en 12:00 – de telefonische advieslijn is geopend van 10:00 – 12:00 voor algemeen advies – mensen die al in traject zitten bij een consulent kunnen hun consulent alleen tussen 9:00 en 10:00 uur benaderen  

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Lijkt een aardig voorstel.
  Vandaag minder goed nieuws voor o.a. de SP

  De werkgeversorganisatie VNO-NCW (toch een VVD-bolwerk) zit niet te wachten op een kabinet met de PVV of de SP. Vice-voorzitter Niek Jan van Kesteren zegt dat de stabiliteit van Nederland niet gediend is met de PVV als regeringspartij.

  Die stabiliteit noemt Van Kesteren de belangrijkste voorwaarde van bedrijven om zich hier te vestigen. Verder zegt hij dat Nederland een open economie is, die niet gebaat is bij belemmeringen op grond van huidskleur of religie. Van het ” politiek avonturisme” van de SP moet Van Kesteren ook niets hebben.

  (bron:NOS)  ⚠️ Meld

 2. Schuldhulpverlening is een stukje ingewikkelder dan het lijkt. Met name omdat schulden zelden op zichzelf staan en veelal samenhangen met andere problemen. Vandaar dat er in Nederland door de NvvK (de club van schuldhulpverlening) gewerkt wordt met een integrale aanpak. (inkomen, werk, huisvesting, verslaving, strafblad etc. zijn maar een paar voorbeelden).
  Daar komt bij dat in het afgelopen half jaar veel meer mensen een beroep hebben gedaan op schuldhulpverlening. Het is dus niet 1,2,3 op te lossen.
  Laat de SP en ook de andere partijen a.u.b. leren van de fouten die zijn gemaakt bij het “vermarkten” van de reintegratie-branche. Prestatieprikkels zijn zelden in het voordeel van de client. Het leidt tot strengere selectie aan de poort.


  ⚠️ Meld

Reageer