Dr. Jan Hoogland lector bij GH Zwolle

Zwolle – De Gereformeerde Hogeschool (GH) in Zwolle benoemt prof. dr. Jan Hoogland als nieuwe lector Samenlevingsvraagstukken. Hoogland gaat met ingang van 1 januari leiding geven aan het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken (CvSv), dat onderdeel is van de GH. Hij neemt deze taak over van prof. dr. Roel Kuiper, die wel verbonden blijft aan het centrum. Het CvSv heeft zich ontwikkeld tot kenniscentrum op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, actief burgerschap, sociale samenhang in wijk en buurt, mantelzorg en lokaal diaconaat.

Gereformeerde Hogeschool.jpg

Het centrum doet onderzoek in opdracht van gemeenten, maatschappelijke organisaties en kerken. De komst van Jan Hoogland onderstreept de ambitie om het CvSv als onderzoeks- en kenniscentrum verder te profileren. Drs. Roland Zuidema, directeur van de Academie Zorg en Welzijn van de GH, licht toe: “Roel Kuiper heeft het centrum inmiddels op de kaart gezet bij tal van overheidsinstellingen. Ik vertrouw erop dat Jan Hoogland in het werkveld van zorg en welzijn tot eenzelfde profilering in staat is.” Adviseren en ondersteunen De nieuwe lector ziet het als uitdaging om met het CvSv, vanuit de identiteit van de GH, een inspirerende bijdrage te leveren aan het debat over de inrichting van de samenleving en de rol van de sociale professional daarin. Hoogland: “Het CvSv maakt zich al enkele jaren sterk voor de wijze waarop gemeenten de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zouden moeten implementeren. Een goede keus. Ikzelf wil mij vooral richten op de maatschappelijke organisaties die in opdracht van gemeentelijke overheden belast zijn met de uitvoering van wet- en regelgeving als de Wmo. Het streven is om deze organisaties op een zinvolle manier te adviseren en ondersteunen.”

Jan Hoogland Prof. dr. Jan Hoogland bekleedt verschillende nevenfuncties. Hij is hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente en docent Bestuurswetenschappen aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit. Ook is hij lid van de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het Medisch Spectrum Twente. Hoogland kan bogen op ruime ervaring als onderzoeker en heeft tientallen wetenschappelijke en vakpublicaties op zijn naam staan. Prof dr. Roel Kuiper kiest ervoor om zijn werkzaamheden voor het lectoraat te verminderen, om deze beter te kunnen combineren met zijn andere functies. Kuiper is onder meer hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, lid van de ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer en voorzitter van ForumC.

Artikel delen:

Reageer